fbpx

Tre socialfaglige medarbejdere søges til N.A.B.O. (udløbet)

Vil du være med til at skabe meningsfulde fællesskaber for psykisk sårbare københavnere?

WeShelter søger tre socialfaglige medarbejdere til aktivitets- og samværstilbuddet N.A.B.O. Center:

  • To socialfaglige medarbejdere til at arbejdet på N.A.B.O. Center, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kommer ind direkte fra gaden og tager del i samvær, aktiviteter og fællesskaber. Læs hele stillingsopslaget her.
  • En socialfaglig medarbejder til N.A.B.O. Satellitten, vores opsøgende enhed. Læs hele stillingsopslaget her.

Alle stillinger er på 32 timer og ønskes besat fra d.1. august 2021.

Hvem er vi?

N.A.B.O. Center er et selvejende aktivitets- og samværstilbud på Amager og en del af WeShelter organisationen. Vi har en samarbejdsaftale med Københavns Kommune og arbejder indenfor rammerne af den københavnske socialpsykiatri, hvor det faglige grundlag er baseret på recoverytænkningen.

I N.A.B.O. Center kan mennesker med psykisk sårbarhed komme ind direkte fra gaden og tage del i samvær, aktiviteter og fællesskaber fx i form af fællesspisning, kreative værksteder og individuelt strukturerede udviklingsforløb. Brugergruppen er bredt fordelt på alder og interesser og brugerinddragelse vægtes tungt.

De fleste af N.A.B.O. Centers aktiviteter, arrangementer og traditioner retter sig mod fællesskaber, og brugerne er vigtige aktører og samarbejdspartnere i udfoldelsen af disse. Vi arbejder med brugerinddragende på alle parametre i vores hverdag bl.a. i form af gruppearbejde, faste fællesmøder, temadage mv. Derudover tilbyder vi skræddersyede, strukturerede udviklingsforløb baseret på den enkeltes ressourcer, ønsker og behov.

N.A.B.O. Satellitten har base i N.A.B.O. Centret og startede op i 2018 som et helt nyt tilbud. N.A.B.O. Satellittens målgruppe er psykisk sårbare borgere, der er isolerede og ensomme, men som ikke af sig selv opsøger sociale tilbud i nærmiljøet. Hovedopgaven er at opbygge kontakt til målgruppen og for en midlertidig periode tilbyde aktiviteter og indsatser, der kan hjælpe borgerne videre til etablerede fællesskaber udenfor Satellitten selv. Satellitten samarbejder med en lang række lokale, kommunale og regionale aktører og en del af arbejdet handler om at vedligeholde og opbygge kontakter til samarbejdspartnere.

www.nabocenter.dk kan du læse mere om vores forskellige socialfaglige tilbud.