fbpx
Nyt projekt skal styrke LGBT+ kompetencer på socialområdet

Nyt projekt skal styrke LGBT+ kompetencer på socialområdet

Med støtte fra Helsefonden skal WeShelter udvikle undervisning, der styrker LGBT+ kompetencer hos fagpersoner på socialområdet.

Den 8. maj 2024

Hjemløse og udsatte LGBT+ personer oplever alt for ofte diskrimination, forskelsbehandling og manglende forståelse for deres kønsidentitet eller seksuelle orientering på herberger og væresteder. Både af medbeboere på herberger og brugere af væresteder, og desværre også sommetider af ansatte på sociale tilbud.

Derfor skal WeShelter med støtte fra Helsefonden udvikle undervisning, der styrker fagligheden hos fagpersoner på sociale tilbud, der møder udsatte LGBT+ personer i deres arbejde.

Målet er at styrke fagpersoners forudsætninger for at hjælpe målgruppen til at håndtere de udfordringer, de står overfor i deres liv. Projektet vil dermed også være med til at fremme LGBT+ personers mentale sundhed og bidrage til et samfund, der i højere grad inkluderer LGBT+ personer.

Særligt vanskelige livsvilkår

Undersøgelser af LGBT+ personers levevilkår viser, at LGBT+ personer har dårligere mental sundhed og trivsel og i højere grad oplever ensomhed og diskrimination end den øvrige befolkning. Det er medvirkende til, at LGBT+ personer er i større risiko for at stifte bekendtskab med hjemløshed, social isolation og andre former for udsathed.

Når udsatheden indtræffer, oplever mange udsatte LGBT+ personer tilmed et barsk udsatte-miljø med krænkelser og chikane og et personale på herberger og væresteder, som har svært ved at acceptere og rumme målgruppen.

Lise Bonnevie, der er direktør i Helsefonden, er derfor begejstret for at støtte op om et projekt, der forbedrer vilkårene for udsatte LGBT+ personer:

”I Helsefonden bakker vi op om projekter, der fremmer livskvalitet for mennesker med særligt vanskelige livsvilkår, og erfaringer og undersøgelser viser desværre, at udsatte LGBT+ personer i den grad har det vanskeligt – desværre også i mødet med hjælpesystemet. Vi er derfor glade for at støtte et projekt, der styrker fagpersoner på socialområdets forudsætninger for at rumme og hjælpe udsatte LGBT+ personer, så flere udsatte LGBT+ personer kan få gode og trygge liv.”

Behov for og ønske om fagligt løft

Siden 2022 har WeShelter arbejdet målrettet for at styrke mental sundhed og trivsel hos hjemløse og udsatte LGBT+ personer. Arbejdet omfatter et fagligt netværk med fagpersoner, der møder målgruppen i sit arbejde. I netværket udveksler de viden og erfaringer fra arbejdet blandt målgruppen og sparrer omkring de problemer, de møder i arbejdet.

Netværket har vist, at der ikke blot er brug for, at personale på herberger og væresteder bliver bedre i stand til at hjælpe udsatte LGBT+ personer. Mange fagpersoner har også et ønske om at blive bedre til at rumme og støtte målgruppen:

”Fra WeShelters arbejde blandt udsatte LGBT+ personer ved vi, at det kan være svært at være LGBT+ person og søge hjælp på et herberg eller værested. Især for dem, som i forvejen har oplevet ikke at blive mødt med forståelse og rummelighed på sociale tilbud. Heldigvis er der et ønske blandt mange fagpersoner om at blive bedre i stand til at tilbyde målgruppen den rette hjælp. Jeg er derfor glad for støtten fra Helsefonden, som gør, at vi kan give et fagligt LGBT+ løft til ansatte på sociale tilbud og dermed bidrage til at styrke den mentale sundhed hos socialt udsatte LGBT+ personer”, siger direktør i WeShelter, Ole Abildgaard Mikkelsen.

Fakta om projektet

Projektet ’Øgede LGBT+ kompetencer for fagpersoner på udsatte-området’ starter 1/9 2024, gennemføres over en et-årig projektperiode og er blevet til med 400.00 kr. i støtte fra Helsefonden. I projektet udvikles et uddannelseskoncept bestående af oplæg og halvdagskurser, der har til formål at skabe større viden og forståelse samt konkrete værktøjer, der kan anvendes til at opkvalificere den socialfaglige indsats i mødet med udsatte LGBT+ personer.

Læs mere om WeShelters øvrige arbejde for at styrke mental sundhed og trivsel hos hjemløse og udsatte LGBT+ personer her.

For yderligere information, kontakt:
Kasper Waale, kommunikationskonsulent i WeShelter, tlf.: +45 29 39 39 86, kw@weshelter.dk