fbpx
Støtte fra Socialstyrelsen til økonomirådgivning blandt unge

Støtte fra Socialstyrelsen til økonomirådgivning blandt unge

Snart kan flere udsatte og hjemløse unge med gæld og dårlig økonomi få økonomirådgivning af WeShelters frivillige rådgivere.

Den 6. juli 2020

En stor del af de hjemløse og udsatte mennesker, som WeShelter møder har en dårlig økonomi. Mange er ramt at gæld og har samtidig en meget lav indkomst. En del mangler overskud til at holde orden i pengesagerne, ligesom nogle bruger for mange penge på gambling og spil. Til sammen giver det et dårligt udgangspunkt for et godt liv i egen bolig. En ny bevilling fra Socialstyrelsen giver mulighed for at forebygge gæld blandt unge, så færre bliver fastlåst i en negativ gældsspiral.

”Gæld og økonomisk kaos er desværre med til at fastholde mennesker i hjemløshed og udsathed. Ofte kommer økonomiproblemerne til at stå i vejen for, at man kan tage fat om de øvrige sociale problemer. Det er svært at både at få og opretholde et godt liv i egen i egen bolig, hvis der ikke er balance mellem indtægter og udgifter. Derfor har vi etableret en økonomirådgivning, hvor frivillige rådgivere hjælper med at få styr på økonomien og om muligt få omlagt gælden”, fortæller WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen.

Med den nye bevilling fra Socialstyrelsen får WeShelter nu mulighed for at udvide økonomirådgivningen gennem nye samarbejder. Udover at støtte hjemløse og udsatte mennesker på WeShelters herberger og tilbud, får vi nu mulighed for også at hjælpe udsatte og hjemløse unge på en række herberger og tilbud i regi af Røde Kors og Kirkens Korshær samt boligsociale indsatser under Boligselskabet AKB. Bevillingen giver også mulighed for at fokusere metoderne i rådgivningen, så unge kan få økonomirådgivning som en del af en tidlig og helhedsorienteret indsats.

Opsøgende rådgivning hvor de unge er
De mennesker der har størst brug for hjælp har ofte ikke ressourcerne til at opsøge rådgivning. Derfor er det vigtig for WeShelter, at økonomirådgivningen netop sker i samarbejde med de herberger og tilbud, hvor de unge opholder sig:

”Det er helt afgørende at være til stede med rådgivning lige præcis der, hvor de udsatte og hjemløse unge bor og lever deres liv. Derfor har vi etableret vores økonomirådgivning som en lokal, opsøgende rådgivning, hvor de frivillige rådgivere tager ud på herberg og tilbud på faste tidspunkter. Det skaber en god kontakt og ikke mindst tillid mellem rådgiverne og de unge. En sidegevinst er, at det bliver nemmere for de socialfaglige medarbejdere at tænke økonomirådgivning ind som et led i deres arbejde med den enkelte unge. Vi er derfor meget taknemmelige for, at Socialstyrelsen har valgt at støtte udvidelsen af WeShelters opsøgende økonomirådgivning”, fortsætter Ole Abildgaard Mikkelsen.

Socialstyrelsen har givet i alt 1.898.799 kr. i støtte til WeShelters økonomirådgivning frem til oktober 2023. Pengene skal gå til metodeudvikling, rekruttering og uddannelse af frivillige rådgivere og til at etablere samarbejder med de nye herberger og tilbud, som nu kommer med i indsatsen.

Fakta om WeShelters økonomirådgivning

  • WeShelters økonomirådgivning blev etableret i 2010
  • I 2019 fik knap 100 mennesker hjælp af de frivillige økonomirådgivere
  • Rådgivningen er et gratis tilbud til hjemløse, udsatte og psykisk syge
  • De frivillige økonomirådgivere har en faglig baggrund inden for økonomi, jura, socialret eller lignende.
  • WeShelters økonomirådgivning er akkrediteret af RådgivningsDanmark, brancheforeningen for sociale, gratis rådgivningstilbud i Danmark.