fbpx
Udviklingskonsulent til frivilligt socialt arbejde (udløbet)

Udviklingskonsulent til frivilligt socialt arbejde (udløbet)

Har du erfaring med projektledelse, tværsektorielle samarbejder og understøttelse af frivillige? Og vil du være med til at skabe bedre liv for nuværende og tidligere hjemløse og udsatte? Så er det dig vi søger!

I WeShelter søger vi en kollega, der både navigerer sikkert i tværsektorielt udviklingsarbejde og er en skarp projekt- og procesleder. Udover at skabe og bevare de gode samarbejder, kan du sikre en solid implementering af flere frivillige sociale aktiviteter hos nye samarbejdspartnere og i nye kommuner. Du henter energi i at arbejde sammen med frivillige, og du ved hvordan man skaber trivsel og motivation i frivilliggruppen.

Tilpasning til Housing First-tilgangen og forankring af udviklingsprojekter

Den nye hjemløse-reform vil i de kommende år ændre arbejdet på hjemløse-området. Det gælder også det frivillige sociale arbejde. Vores nye kollega skal indgå i en række udviklingsprojekter med fokus på koncept- og metodeudvikling, nye partnerskaber og implementering af Housing First-tilgangen på hjemløseområdet. Vores nye kollega skal facilitere og kvalitetssikre en frivilligorganisering, som understøtter nye tværsektorielle samarbejder, og bidrage til at opnå ny finansiering fra fonde og offentlige puljer.

Ensomhedsbekæmpende aktiviteter for hjemløse og udsatte

Som udviklingskonsulent vil du indgå i et tværfagligt team af konsulenter, der står bag WeShelters frivillige sociale aktiviteter. Du vil have tre arbejdsområder og blive en nøgleperson i nogle af WeShelters flagskibe for positive fællesskaber: sociale madklubber, netværksvenner og en peerbaseret indsats.

Vores nye kollega bliver ansvarlig for udvikling, kvalitetssikring og understøttelse af de frivillige i de tre aktiviteter. Sammen med dine kolleger sikrer du stabilitet og trivsel i de frivillige fællesskaber. Samtidig bliver du en nøglespiller i samarbejdet med en række kommuner, hvor WeShelters ensomhedsbekæmpende aktiviteter madklubber og netværksvenner i de kommende år skal udbredes. Du vil ligeledes være primus motor bag fortsat udvikling af den peer-baserede indsats og tilpasning af konceptet til nye samarbejdspartnere.

Projektledelse og tværgående opgaver

Som led i stillingen kommer du således til at være ansvarlig for både faste frivilligaktiviteter og mindre projekter. Du vil også komme til at løse tværgående opgaver sammen med dine kolleger. Det kan være at planlægge og afholde informationsmøder og kurser, samt anden understøttelse af de frivillige aktiviteter. 

Vores ønsker til dig

Vi søger en udviklingskonsulent, der både fagligt og personligt er klædt godt på til og har nogle års erfaring med projektledelse, tværsektorielle samarbejder, samt organisering og understøttelse af frivilligaktiviteter – både strategisk og hands-on. Du har desuden indsigt i forhold for mennesker med komplekse sociale problemer.

Særligt vigtigt er det, at du kan:

 • Projektlede nye samarbejdsprojekter og videreudvikle eksisterende projekter
 • Sikre god dialog med samarbejdspartnere og fremdrift i tværsektorielle samarbejdsprojekter
 • Omsætte din forståelse for arbejds- og tankegange i det kommunale til værdi i hverdagen
 • Arbejde med afsæt i brugernes ønsker og behov
 • Koordinere og planlægge konkrete tiltag og arrangementer for både frivillige og brugere
 • Facilitere møder, workshops og styregruppemøder
 • Tage afsæt i sammenhænge mellem vision, kort- og langsigtede mål og de konkrete aktiviteter
 • Skabe gode rammer for frivillige og sikre løbende understøttelse af frivilliggruppen
 • Samarbejde med og motivere frivillige til at gøre en forskel.

Din erfaring kan f.eks. komme fra et job i en frivillig organisation eller fra en kommune, hvor du har arbejdet sammen med civilsamfundet. Den kan også stamme fra frivilligt arbejde i kombination med anden relevant erhvervsarbejde.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være en kandidatgrad i sociologi, socialvidenskab, socialt arbejde, sociale interventionsstudier, antropologi eller noget tilsvarende.

WeShelter som din nye arbejdsplads

 • Hvis du bliver en del af WeShelter, så lover vi dig en arbejdsplads med:
 • høj grad af mening og hvor den konkrete forskel, som vi sammen gør, er tydelig.
 • samarbejde med dygtige kolleger med andre fagligheder end din, der alle går på arbejde for i fællesskab at gøre en forskel.
 • stor indflydelse på udførelsen af dine arbejdsopgaver.
 • vægt på udvikling, vækst og forandring med afsæt i mere end 130-års arbejde blandt hjemløse og udsatte.
 • vægt på faglig sparring, eftertanke og feedback.
 • korte beslutningsgange og kort vej fra idé til handling.
 • ledelse baseret på tillid og inddragelse.
 • gode arbejdsvilkår med mulighed for sundhedsforsikring, hjemmearbejde og en løn, som cirka svarer til lønnen i det offentlige.

Vi forventer opstart senest 1. april 2024.

Din daglige arbejdsplads vil til en start være WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej i Valby. Vi er efterhånden vokset ud af lokalerne, så vi kigger efter nye kontorlokaler i København. Der vil også være møder og aktiviteter på sociale tilbud i København og andre steder i hovedstaden og på Sjælland. Der vil indimellem være aften- og weekendarbejde, regn med 1-2 gange pr. måned.

Stillingen er på 37 timer om ugen.

Ansøgningsfristen er mandag d. 19. februar 2024 kl. 8, men send gerne din ansøgning til nytjob@weshelter.dk sammen med dit CV.

Skriv venligst ”Udviklingskonsulent til frivilligaktiviteter” i emnefeltet.

Vi forventer at afholde 1. runde af samtaler torsdag d. 22. februar 2024 i uge 8.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte frivilligchef Charlotte Juhl-Hansen på 20 48 31 12 eller på cjh@weshelter.dk.

WeShelter er en del af Fonden Missionen blandt Hjemløse, der siden 1893 har udført socialt arbejde i Danmark. I dag er vores mål at stoppe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Vi driver herberger og væresteder og en række frivillige indsatser – både på egne tilbud samt på tilbud i regi af det offentlige og andre organisationer.