fbpx
"Frivillige kommer jo med noget helt andet"

"Frivillige kommer jo med noget helt andet"

Center for Rusmiddelbehandling København og WeShelter er gået sammen om at hjælpe udsatte til et bedre liv gennem engagerede frivillige.

Det er torsdag formiddag. Caféen Hjertet er ved at åbne på Specialenheden Forchhammersvej på Frederiksberg. Solen varmer, og det er endelig, efter en lang nedlukning, blevet tid for WeShelters frivillige aktivitetsklubber at komme i gang. Formålet med WeShelters frivillige aktivitetsklubber er at bekæmpe ensomhed og social isolation gennem trygge relationer og stoffrie fællesskaber, der bygger bro til samfundet. Gennem gruppeaktiviteter med fokus på at komme ud i naturen og til kulturoplevelser, hjælper de frivillige udsatte mennesker ind i fællesskabet, øger livskvaliteten og reducerer ensomhed.

I dag besøger Klaus og Rasmus, to nye frivillige i WeShelters aktivitetsklub, caféen på Forchhammersvej, for at møde nogle af de udsatte mennesker, som er i rusmiddelbehandling. På Forchhammersvej kommer mennesker, som har været afhængige af stoffer i mange år. Størstedelen er mænd over 40 år, en mindre gruppe er hjemløse og mange kæmper med psykisk mistrivsel. Fælles for dem alle er, at de har svært ved at begå sig i samfundet, fordi de i mange år har levet i stofbrugsmiljøet med andre sociale spilleregler. Derfor står de tilbage med tabte sociale kompetencer, hvilket er med til at ekskludere og stigmatisere dem fra resten af samfundet. Og det er her frivillighed kan gøre en forskel.

Dan (til venstre) er i rusmiddelsbehandling på Specialenheden Forchhammersvej. Denne torsdag eftermiddag er han faldet i snak med Rasmus (th.) og Klaus (i midten), som er nye frivillige i WeShelters frivillige aktivitetsklub. Foto: Wilfred Gachau.

Imens Klaus og Rasmus falder i snak med Dan, som er i rusmiddelbehandling, fortæller Mikkel Bang Nielsen, faglig koordinator på Forchhammersvej, hvilken forskel han og kollegerne oplever, WeShelters frivillige gør for de udsatte.

De frivillige er med til at skabe et frirum for borgerne, som kommer i behandling hos os. Borgerne ved, at de frivillige er sammen med dem, fordi de har tid og lyst – og det har en meget høj værdi for borgerne, fordi de kan have en oplevelse af, at samfundet har vendt dem ryggen.

 

 

Hvordan bestiller man en kaffe?
På Forchhammersvej arbejder de fokuseret på borgerinddragelse og brobygning til samfundet. Og her spiller WeShelters aktivitetsklub også en vigtig rolle.

Aktivitetsklubben kan noget helt særligt i forhold til at bygge bro til samfundet. Efter mange år i stofbrug kan det være svært for nogle borgere at agere selv i omverdenen. Men når de frivillige tager borgerne med på café, strøgtur, museum eller skovtur, så hjælper de borgerne med at genfinde tabte sociale kompetencer. For hvordan taler man sammen på en café, eller hvordan bestiller man en kaffe?Det er noget, som er enkelt for mange af os andre, men ikke for vores borgere, som lever efter helt andre sociale spilleregler i stofbrugsmiljøet”, forklarer Mikkel Bang Nielsen.

Mere samarbejde på tværs
Specialenheden Forchhammersvej har, udover WeShelter, samarbejde med tre andre civilsamfundsorganisationer; Social Sundhed, AIDS-Linien og Hiv-Danmark, i forhold til inddragelse af frivillige. Og Mikkel Bang Nielsen tror på, at samarbejde på tværs af kommuner og civilsamfundsorganisationer vil vokse i fremtiden.

Klaus (tv.) og Rasmus (th.) er klar til at hjælpe udsatte ud af ensomhed og social isolation. Foto: Wilfred Gachau

De frivillige kommer jo med noget helt andet, som er et fantastisk godt supplement til de fagprofessionelles rehabiliterende arbejde med borgerne. Jeg tror, at samarbejdet på tværs af kommuner og civilsamfundsorganisationer kun vil vokse i fremtiden, men det kræver også, at man prioriterer området. Det er jo ikke et samarbejde, som bare kommer op at stå ved at invitere frivillige. Det kræver, at man tager godt imod de frivillige og samarbejder om, hvordan vi sammen med borgerne kan skabe det bedst tænkelige liv for dem”, slutter Mikkel Bang Nielsen.

Caféen på Forchhammersvej lukker om lidt, men WeShelters frivillige aktivitetsklub kommer igen næste torsdag. I dag fik Rasmus og Klaus mødt og talt med flere af de udsatte, som kommer i rusmiddelsbehandling på Forchhammersvej. Og snart tager WeShelters frivillige aktivitetsklub på fællestur ud i det blå. Hvor turen går hen, ved de frivillige endnu ikke, det bestemmer Dan og de andre udsatte fra Forchhammersvej, for det er deres behov og ønsker, som er i fokus.