fbpx

Udsatte sikres gældsrådgivning de næste to år

WeShelter er glade for, at politikerne anerkender behovet for frivillig og uafhængig gældsrådgivning for udsatte mennesker med 21,7 mio. i satspuljen.

WeShelter håber, at satspuljeaftalen udmønter sig i tilbud for de mest udsatte mennesker, så de sikres reel adgang til permanent gældsrådgivning – også efter de to år er gået.

– Vi er glade for, at der afsættes 1 mio. kr. til at undersøge den forskel, gældsrådgivning gør for det enkelte menneske. Vi ser hver dag hvordan vores frivillige og uafhængige gældsrådgivning hjælper mennesker med at komme videre fra deres udsatte positioner i samfundet, fortæller Betina Sand, projektleder for gælds- og økonomirådgivningen i WeShelter.

Det er afgørende, at der sikres en kontinuitet i rådgivningen og at der skabes sikkerhed for de meget udsatte borgere. Mange af rådgivningsforløbene løber over flere år.

– Vi arbejder for, at den enkelte genvinder kontrollen over sin egen økonomi. Derfor afsætter vi den tid og de resurser, der kræves, for at sikre et godt forløb, som skaber langsigtede resultater. Det er ikke luksusfælden, det her. De mennesker, vi hjælper, kæmper med en lang række komplekse problemstillinger, foruden gæld og en meget trængt økonomi, siger Betina Sand.

Den hjælp, som gældsrådgiverne yder, giver borgerne kræfter til at få løst andre problemstillinger i livet – fx at søge job eller bolig. WeShelters frivillige gældsrådgivere følger med borgerne fra herberg til egen bolig. Den kontinuitet er med til at mindske tilbagefaldet til hjemløshed.

Behovet for gældsrådgivning på herbergsområdet er stort. Det oplever vi på WeShelters egne tre herberger i København og vi får henvendelser fra andre herberger, som også ønsker at kunne tilbyde borgerne frivillig og uafhængig gældsrådgivning.

Kontakt Betina Sand, projektleder for gælds- og økonomirådgivningen
tlf: 29 16 80 72
mail: bs@weshelter.dk