fbpx

Tusindvis af udsatte står til at miste uvildig gældsrådgivning

Mange udsatte danskeres dagligdag trues af gæld. De er afhængige af den hjælp de får af de uvildige gældsrådgivninger. Med den nuværende prioritering af satspuljen er der dog fare for, at disse rådgivninger mister deres finansiering og må lukke.

Gæld er et enormt problem i Danmark. I de hårdest ramte kommuner er det hver tiende borger, der har så meget gæld, at de ikke kan betale deres regninger. RKI har ifølge de seneste tal registreret 231.785 personer som dårlige betalere. SKAT har 250.000 borgere i restance, hvor det vurderes, at de ikke har nogen tilbagebetalingsevne.

Gældsproblemer har store psykiske og sociale konsekvenser for både de gældsramte og deres familier. SFI har dokumenteret at børn, der vokser op i økonomisk trængte familier klarer sig dårligere på en række områder. De uddanner sig mindre, tjener mindre, er oftere arbejdsløse og flere bliver førtidspensionister. Gæld er dyrt. Også for samfundet. Ifølge en rapport fra den svenske rigsrevision koster en overgældssat samfundet 500.000 SKR om året pga større risiko for sygdom, stress, tabt arbejdsfortjeneste med videre. I danske tal betyder det, at overgældsætning koster samfundet 92 milliarder kroner om året.

Siden 2009 har man som udsat kunne få hjælp gennem de gældsrådgivningsprojekter, der bliver finansieret af sats-puljen. De er uvildige og drevet af frivillige. Her hjælper vi sårbare mennesker, der har mistet overblikket over deres privatøkonomi. Mennesker med sygdom, stress eller depression. Mennesker som oplever, at parforholdet opløses, jobbet forsvinder eller som dropper fra deres studie. En del må endda se sig sat på gaden som følge af gæld.

Den nuværende bevilling udløber i sommeren 2016. Hvis projekterne ikke forlænges risikerer de uvildige rådgivninger at måtte dreje nøglen om. Det vil være katastrofalt for de mange udsatte for hvem gældsrådgivningen er første skridt på vej tilbage mod en normal tilværelse. Fra livet som hjemløs til egen bolig. Fra overførselsindkomst til ordinær beskæftigelse.

Gældsrådgivning er en investering i at mindske de negative effekter som økonomiske problemer giver. For den uvildige gældrådgivning virker. Det er hjælp til selvhjælp i øjenhøjde. Siden 2009 har vi hjulpet mere end 16.000 mennesker, og vi oplever stadigvæk et enormt behov for kompetent og værdig gældsrådgivning.

Gæld forsvinder først når der bliver taget hånd om den. Derfor er det nødvendigt at fortsætte finansieringen af de uvildige gældsrådgivninger. Problemet går ikke væk af sig selv. Det kan simpelthen ikke betale sig ikke at gøre noget ved det.

 

Anja Phillip, Formand Forbrugerrådet Tænk

Yasmin Davali, Formand Danske Studerendes Fællesråd

Hanne Thomsen, Formand WeShelter

Klaus Nørlem, Generalsekretær Dansk Folkehjælp

Jytte Mejnholt, Formand or Frivilligcenter Helsingør

Margrethe Wivel, Forstander for Settlementet på Vesterbro

Morten Skov Mogensen, Generalsekretær KFUM’s Sociale Arbejde

Jette Leth Buhl, Centerleder Frivilligcenter Næstved

Cai Møller, Formand LO Vendsyssel