fbpx
Nye RKI-tal: Uoverskuelig gæld og »systemangst« fastholder mennesker i hjemløshed og social udsathed

Nye RKI-tal: Uoverskuelig gæld og »systemangst« fastholder mennesker i hjemløshed og social udsathed

14. januar 2015

 

Det er godt, at kommunerne er begyndt at investere i gældsrådgivning, med det er et problem, at man både skal varetage den gældsramte borgers interesser, samtidig med, at man forsøger at inddrive kommunal gæld.

 

De frivillige og gratis gældsrådgivninger varetager udelukkende borgernes interesse, og lander derfor ikke i denne interessekonflikt. Frivillige og gratis gældsrådgivninger er derfor et afgørende alternativ til de kommunale.

 

 

Angst overfor systemet

– De fleste af de borgere, vi møder i WeShelters frivillige og gratis gældsrådgivning, har angst overfor systemet. De bliver nervøse, når de skal møde myndigheds- og autoritetspersoner, som fx sagsbehandlere i kommunen og på jobcentret, bankrådgivere og myndigheder, fortæller Betina Sand, der er projektleder i WeShelters frivillige gældsrådgivning.

 

– I vores gældsrådgivning arbejder vi med at opbygge kompetencer til at gå i dialog med myndighedspersoner. Borgerne får en øget viden om hverdagsøkonomi og om deres rettigheder og muligheder for f.eks. at søge henstand og eftergivelse af gæld.

 

– Derudover så møder vore gældsrådgivere brugerne hvor de er – fx på herberget, og det er ikke en forhindring hvis brugeren fx ikke er helt ædru, tilføjer Betina Sand.

 

Læs også artiklen 120.000 danskere synker ned i håbløs gæld på politiken.dk

 

 

Tættere på arbejdsmarked og uddannelse

Gældsramte mennesker bruger så meget energi på at håndtere sin hverdagsøkonomi, at de mangler overskud til at håndtere andre opgaver som f.eks. uddannelse, arbejde og relationer.

 

– De mennesker, vi møder i vores gældsrådgivning, oplever at blive mødt som mennesker af de frivillige rådgivere – og ikke bare som hjemløse. En oplevelse de ofte står tilbage med efter et møde med banken eller kommunen, siger Betina Sand.

 

– Mødet i øjenhøjde er afgørende for, at brugernes får kompetencer til  at vedligeholde sin egen økonomi og for at få betalt sine regninger rettidigt. Således er den frivillige og gratis gældsrådgivning med til at mindske tilbagefaldet til hjemløshed.

 

Når der kommer styr på økonomien og overblik over situationen, frigøres nogle resurser til f.eks. at søge job eller uddannelse og til at opretholde kontakten til familie, venner og naboer. På denne måde øges chancerne for at nærme sig arbejds- og uddannelsesmarkedet.

 

Med det sprog, brugerne lærer i rådgivningen, og deres indsigt i rettigheder og forpligtelser, får de større mulighed for at blive integreret i deres nye lokalområde.

 

 

Frivillige og gratis gældsrådgivninger skal sikres fra politisk hold

De mennesker, som fastholdes i gældsspiralen, er typisk på overførselsindkomst. Hjemløshed og social udsathed er et nationalt anliggende, som bør prioriteres, da en stor og voksende gruppe borgere ekskluderes fra normalsamfundet. På hjemløseområdet hører en stor andel borgere til en anden kommune, end den de opholder sig i.

 

– De frivillige og gratis gældsrådgivninger kan bruges som et konkret redskab i den helhedsorienterede indsats for hjemløse og socialt udsatte. Gældsrådgivning er en særlig faglighed, som socialrådgiver- og pædagoguddannelserne ikke kommer omkring, og vi kan støtte op omkring det socialfaglige personales arbejde med dette tilbud, slutter Betina Sand.