fbpx
Regnbuens farver skinner mindre på udsatte LGBT+ personer

Regnbuens farver skinner mindre på udsatte LGBT+ personer

Sammenlignet med den øvrige befolkning, lever flere udsatte LGBT+ personer med angst, depression og ensomhed. Og når de søger hjælp, så møder de ikke altid åbne arme, respekt og anerkendelse. Mød Nor Voldum-Clausen, analyse- og udviklingskonsulent i WeShelter, som fortæller om, hvilke problemer udsatte LGBT+ personer kæmper med, og hvordan WeShelter med ny indsats vil skabe nye løsninger for LGBT+ personer i udsathed.

“Kan du ikke bare tage hjem til dine forældre?”

“Udsatte LGBT+ personer møder et system, som på mange måder ikke er indrettet til dem, fordi de skiller sig ud i forhold til køn og seksualitet. Det kan f.eks. være lovgivningsmæssigt, at cpr-registreret spænder ben for transpersoner, når de skal have adgang til herberger og andre overnatningstilbud. Og det kan være modstand, som de møder, når de henvender sig i kommunen for hjælp”, fortæller Nor Voldum-Clausen.

Nogle unge LGBT+ personer som lever i hjemløshed oplever, at de ikke kan få hjælp, fordi systemet ikke kategoriserer dem som hjemløse.

”Kan du ikke bare tage hjem til dine forældre? Er det spørgsmål nogle af de unge LGBT+ personer, jeg har mødt får, når de kontakter borgerservice og fortæller, at de ikke har noget sted at sove”, siger Nor Voldum-Clausen og fortsætter:

”Når de unge svarer: Nej, jeg kan ikke tage hjem til mine forældre, fordi jeg er homoseksuel, og det kan man ikke være hos mine forældre. Ja, så oplever de, at der ikke er nogen hjælp eller forståelse for, at netop fordi de er LGBT+ personer, så er de ikke velkomne hos deres forældre længere, og derfor står de uden et hjem. Systemet efterlader dem simpelthen alene med deres problemer, og mange søger ikke hjælp igen”.

Vold, diskrimination og ensomhed

LGBT+ personer i udsathed bliver ofte udsat for vold og diskrimination. Og det sker på forskellige måder og i forskellige miljøer i samfundet.

”Jeg har talt med udsatte LGBT+ personer, der har oplevet meget vold. Både fra tilfældige mennesker, som synes, at hvis man sover på gaden, så kan man jo godt stjæle folks ting eller sparke til dem. Men også vold fra familien er et problem – både fysisk og psykisk vold. Og de bliver udsat for vold eller diskrimination i hjemløsemiljøer, hvor de også er meget udsatte“, fortæller Nor Voldum-Clausen.

Udover vold og diskrimination er ensomhed også et stort problem for udsatte LGBT+ personer. Selvom udsatte LGBT+ personer ikke selv peger på, at de er ensomme, så kan Nor Voldum-Clausen se, at det at føle sig alene med sine problemer går igen i de personlige beretninger.

”Ligesom mange andre mennesker i hjemløshed, så taler udsatte LGBT+ personer ikke direkte om ensomhed som et problem. Men når de så fortæller om deres konkrete udfordringer, så er det tydeligt, at det underliggende problem for hele deres situation er, at de føler sig alene med problemerne og oplever ikke at kunne få hjælp. Og mange af dem jeg møder har også oplevet stor afvisning fra deres familier. Så det er jo klart, at det afføder en masse ensomhed og skam over, hvem man er”.

Skabe bedre LGBT+ liv

For at skabe bedre liv for udsatte LGBT+ personer har WeShelter iværksat et treårigt program, som skal styrke mental sundhed og trivsel for målgruppen og sikre, at udsatte LGBT+ personer mødes med åbenhed og værdighed, når de søger hjælp.

Og programmet sætter ind på flere fronter og involverer både LGBT+ personer, fagpersoner, som møder udsatte LGBT+ personer i deres arbejde og politikere, som kan sætte problemerne på dagsordenen og skabe nye løsninger.

“Ensomhed og psykisk mistrivsel er komplekse problemstillinger at løse for målgruppen. Derfor sætter vores program for udsatte LGBT+ personer ind på forskellige fronter på samme tid. Helt konkret handler det om at give udsatte LGBT+ personer mere menneskelig kontakt og netværk ved at skabe relationer til frivillige LGBT+ personer. Derudover så bringer vi udsatte LGBT+ personers stemmer frem, så vi kan lære af deres erfaringer og personlige historier. Og så handler det om at skabe værdige møder mellem systemet og udsatte LGBT+ personer ved at klæde fagpersoner bedre på til at møde udsatte LGBT+ personer. Og for at vi skal lykkes med det, så skal vi have engageret både LGBT+ personer, fagpersoner og beslutningstagere ”, forklarer Nor Voldum-Clausen.

Et værdigt møde

For at styrke mental sundhed og skabe bedre trivsel for LGBT+ personer i udsathed, så er åbenhed og værdighed afgørende, når fagpersoner møder udsatte LGBT+ personer i deres arbejde på f.eks. herberger eller i kommunen.

”Mange udsatte LGBT+ personer er i en kontant stresstilstand, fordi de ikke ved, hvordan folk vil reagere, hvis de får at vide, at de f.eks. er homoseksuelle. Og der er mange ubehagelige og uværdige oplevelser, som går igen for LGBT+ personer, når de opholder sig på herberger, varmestuer eller natcaféer”, forklarer Nor Voldum-Clausen og fortsætter:

”Et værdigt møde mellem mennesker handler om respekt og anerkendelse af den person, du møder. Hvis vi kan skabe en åbenhed i systemet og blandt fagpersoner overfor LGBT+ personer og en nysgerrighed om, hvilke udfordringer og problemer, du møder som udsat LGBT+ person på herberger, væresteder eller i borgerservice, så kan vi komme rigtig langt”.

Udsatte LGBT+ personer fortjener ligesom alle andre, som lever i hjemløshed og udsathed, at mødes med åbne døre, anerkendelse og respekt, når de rækker ud efter hjælp. WeShelter håber, at den nye indsats kan skabe nye løsninger sammen med politikere, forskere og fagpersoner – og fremfor alt sammen med de udsatte LGBT+ personer, som det hele handler om. Så regnbuens farver også kan komme til at skinne mere på LGBT+ personer i hjemløshed og udsathed.

Fakta om WeShelters LGBT+ program

WeShelters LGBT+ program skal styrke mental sundhed og trivsel for udsatte LGBT+ personer. Det er et tre årigt program med tre forskellige spor – et brugerinddragende spor, et fællesskabsspor og et socialfagligt netværksspor:

LGBT+ Venner er frivillige LGBT+ personer, som giver deres venskab og støtte til en LGBT+ person, som oplever sig udsat, psykisk sårbar eller lever i hjemløshed.

LGBT+ Panelet er et panel, som inviterer LGBT+ personer til at dele erfaringer om hjemløshed og udsathed, hvor de kan være talerør for andre udsatte LGBT+ personer. Samt være med til at sætte en dagsorden om LGBT+ personer i udsathed.

LGBT+ Netværk samler fagpersoner, der møder LGBT+ personer i udsathed på herberger, på andre tilbud og i kommunen. Målet er at give ny viden og kompetencer om, hvad det vil sige at være LGBT+ person, og hvilke udfordringer man møder. For dermed at give værktøjer til at skabe værdige møder for LGBT+ personer, som søger hjælp.

LGBT+ programmet er støttet af OAK Foundation Denmark.

Bliv frivillig LGBT+ ven

Vil du være med til at skabe bedre liv for udsatte LGBT+ personer?

Så kan du blive frivillig LGBT+ Ven. Her giver du din tid og støtte til en LGBT+ person i udsathed.

Kontakt udviklingskonsulent Maria Öhman Roelsgaard på frivillig@weshelter.dk