fbpx

Ny leder af frivilligindsatsen i WeShelter

Charlotte Juhl-Hansen er ny leder af WeShelters frivilligindsats.

Den 16.december 2022

Charlotte Juhl-Hansen skal fremover stå i spidsen for de indsatser i WeShelter, hvor frivillige gør en forskel for hjemløse og udsatte. Indsatserne omfatter blandt andet sociale madklubber, økonomirådgivning, yoga og en række netværks-aktiviteter, hvor frivillige støtter op om at sikre hjemløse og udsatte et godt liv i egen bolig.

De frivillige indsatser i WeShelter er i de senere år gennemgået en rivende udvikling med nye målgrupper, projekter og samarbejder. Udviklingen vil fortsætte i de kommende år, hvor WeShelter vil udbrede de frivillige indsatser til flere kommuner og sociale tilbud. Alt sammen øger det behovet for nærværende ledelse, så de dygtige medarbejdere i frivilligindsatsen kan yde deres bedste i mødet med frivillige og samarbejdspartnere.

Om sin nye stilling i WeShelter udtaler Charlotte Juhl-Hansen:

“Frivillige lagde i 1893 grundstenen til WeShelter og i dag, knap 130 år senere, er frivilligt arbejde stadig et afgørende element i vores sociale arbejde. Det er derfor med stor ydmyghed og stolthed, at jeg træder ind i den nye rolle som leder af frivilligindsatsen. Jeg ser frem til at føre frivilligindsatsen videre sammen med dygtige medarbejdere og ikke mindst med dedikerede frivillige, som med nærvær og omsorg gør en uvurderlig forskel for hjemløse og udsatte. I fællesskab skal vi løfte de frivillige indsatser ud til nye kommuner, lokalområder og sociale tilbud, så flere kan få et liv uden hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Det meningsfulde arbejde glæder jeg mig til at stå i spidsen for”.

WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen er meget glad for, at Charlotte Juhl-Hansen har sagt ja til at træde ind i en ny rolle i WeShelter:

”Med sine værdier, menneskelige egenskaber og erfaringer med at lede, udvikle og gennemføre indsatser baseret på frivilligt socialt arbejde er Charlotte den helt rigtige til at stå i spidsen for medarbejderne i WeShelters frivilligindsats. Charlotte er god til at arbejde strategisk og helhedsorienteret og er samtidig stærk i samarbejdet på tværs af sektorer og organisatoriske skel. Jeg er derfor meget glad for, at Charlotte har sagt ja til at træde ind i den nye rolle som leder af frivilligindsatsen i WeShelter.”

Charlotte Juhl-Hansen er uddannet socialrådgiver og kandidat i socialt arbejde. Hun var tidligere ansat som socialrådgiver i Herlev Kommune og som udviklingskonsulent i Kriminalforsorgen og Røde Kors, inden hun tidligere i år begyndte i en stilling som programchef i WeShelter. Charlotte tiltrådte den nye stilling 1. december.

De flere end 250 frivillige i WeShelter giver årligt hjælp og støtte til over 500 mennesker i hjemløshed og udsathed.

Yderligere oplysninger:
Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør for WeShelter, 51926100