fbpx
WeShelter med i udvikling af idrætscertificering af herberger

WeShelter med i udvikling af idrætscertificering af herberger

Ny idrætscertificering skal styrke adgangen til aktive og meningsfulde fællesskaber og lette overgangen fra herberg til egen bolig.

Den 28. januar 2022

Med støtte fra TrygFonden skal Ombold i samarbejde WeShelter, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og VIA University College udvikle en idrætscertificering til herberger.

Gennem idræt skal der arbejdes fokuseret med netværksdannelse, sociale relationer og brobygning til det etablerede foreningsliv. Målet er, at idrætscertificeringen vil bidrage til en nemmere og mere smertefri overgang fra herberg til egen bolig, og tidligere hjemløse dermed ikke falder tilbage i hjemløshed.

WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen ser frem til samarbejdet:

100 års arbejde blandt hjemløse har lært os, at hjemløshed ikke kun handler om manglende bolig. Det handler også om fraværet af nære relationer, ensomhed og social isolation. Når mennesker i udsathed ikke er med i samfundets fællesskaber, er det oftest ikke, fordi de ikke ønsker at være med, men fordi forudsætningerne for deltagelse er for svære. I civilsamfundet har vi unikke muligheder for at ændre på forudsætningerne og hjælpe de mest udsatte ind i fællesskaberne. I WeShelter ser vi derfor frem til sammen med OMBOLD at udvikle idræt som et pædagogisk redskab til at forbedre udsatte borgeres forudsætninger for at indgå i lokale fællesskaber.”

Kollegiet Gl. Køge Landevej, der er en del af WeShelter, bliver et af de første herberger til at få sat gang i processen med en idrætscertificering. Forstander Nikolaj Olsen glæder sig til at være med til at udvikle idrætscertificeringen:

“Vi har i mange år prioriteret fysiske aktiviteter og bevægelse, da vi kan se, at det giver beboerne noget at være sammen om og skaber fællesskab. En idrætscertificering vil give personale og ledelse endnu bedre forudsætninger til at fortsætte dette fokus og gøre det endnu mere udtalt i vores måde at arbejde med beboerne på vores herberg på. Det handler om at skabe sunde og gode sociale relationer på herberget, men også at give vores beboere de bedste forudsætninger for overgangen til egen bolig.”

Hos Ombold er der også stor tro på, at en idrætscertificering kan gøre en stor forskel for beboerne på landets herberger.

Vi har et tæt samarbejde med en række herberger og kan se, hvordan idræt skaber positive livsforandringer for samfundets allermest udsatte mennesker. Idræt er frem for alt med til at skabe sociale relationer og fællesskaber med andre, hvilket er rigtigt vigtigt, når man som tidligere hjemløs skal til at stå på egne ben i en ny bolig. Det er de erfaringer, som idrætscertificeringen skal bygge videre på,” lyder det fra Omboldss direktør Martin Pedersen.

Læs hele Ombolds pressemeddelelse om samarbejdet her.