fbpx

Flere hjemløse på 50+

På trods af at det samlede antal hjemløse er stagneret, vokser gruppen af midaldrende og ældre uden bolig fortsat. Der er brug for intensiv og langsigtet støtte til alle hjemløse, hvis udviklingen skal vendes.

De sidste ti år er antallet af hjemløse borgere i Danmark vokset og vokset. I år er heldigvis anderledes, da VIVE (det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), der hvert andet år tæller landets hjemløse, har registreret et fald. Faldet er på tre procent sammenlignet med den seneste hjemløsetælling, der har to år på bagen.

»Det drejer sig om en forskel på 204 personer. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige usikkerhed set i lyset af undersøgelsens metode og emnets kompleksitet«, forklarer seniorforsker, Lars Benjaminsen, der står bag kortlægningen.

Med andre ord kan vi betragte udviklingen i antallet af hjemløse som stagneret. Det er selvfølgelig glædeligt, at der ikke er kommet flere hjemløse de seneste to år. Men det optimale er stadig nul hjemløse, og det er vi med et samlet antal på 6.431 hjemløse borgere stadig et pænt stykke fra.

Dykker vi ned i rapporten, er der flere tal, der kalder på ekstra opmærksomhed. Hvor antallet af hjemløse unge for første gang i lang tid er faldet, ser det mere sort ud i den anden ende af aldersspektret. I år er der registreret 1.545 hjemløse borgere på 50+. Mere konkret er der nu 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59 år, mens tallet for denne aldersgruppe var på 1.057 personer i 2017. Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på 60 år og derover – fra 347 personer i 2017 til 414 personer her i 2019. Der er tale om en fortsættelse af en tendens, som er observeret ved de seneste kortlægninger.

Flere hjemløse på herberg, færre på sofaer
I hjemløsetællingen fra VIVE bliver hjemløshed defineret på flere måder. Hjemløshed dækker både over den hjemløshed, der er synlig i byen i form af de personer, der overnatter på gaden og de personer, der overnatter på sociale tilbud som herberger og natvarmestuer. Den mere skjulte hjemløshed, som er personer, der overnatter hos familie, venner og bekendte – sofasoverene – tæller også med som hjemløse.

Den største gruppe hjemløse er dem, der overnatter på herberger og forsorgshjem. Det er i alt 2.290 personer, der har overnattet på herberger og forsorgshjem i tælleugen, hvilket er en stigning fra 2.217 personer ved den forrige optælling. Den næststørste gruppe er dem, der har overnattet hos familie og venner, med 1.630 personer. Det er et betydeligt fald siden den forrige optælling, hvor der blev registreret 2.177 personer i denne kategori.

 

 

Bag om tallene
At der nu er flere ældre hjemløse og er færre hjemløse unge kan forklare, hvorfor der er sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på herberg, mens der omvendt er sket et fald i antallet af ”sofasovere.”

»Der er forskel på, hvilke tilbud personer i en hjemløsesituation benytter. For mens mange unge er sofasovere hos venner og bekendte, er ældre uden tag over hovedet mere tilbøjelige til at søge ind på herberger og natvarmestuer,« siger Lars Benjaminsen på vive.dk.

Størst fokus på og hjælp til de unge
VIVE’s rapport er først og fremmest en status over området. Men rapporten peger også på, at de seneste års stigning i antallet af hjemløse unge formentlig har betydet, at en del kommuner har sat flere tiltag i gang for hjælpe netop denne gruppe.

De midaldrende og ældre hjemløse borgere har formentlig ikke fået samme form for opmærksomhed, i hvert fald ikke i samme grad som de unge. Mere konkret kan kommunerne, ifølge rapporten, blandt andet have haft vanskeligt ved at skaffe 1- og 2-værelseslejligheder, der er til at betale for hjemløse. Samtidig har de midaldrende og ældre hjemløse borgere ofte komplekse støttebehov med en høj andel med psykiske lidelser og misbrugsproblemer, og denne gruppe vil derfor typisk også have brug for intensive social støtte, ifølge rapporten fra VIVE.

Det er betragtninger, daglig leder i WeShelter, Lise Larsen, kan genkende.

»Det er ikke nyt, at der en gruppe, hvor den politiske bevågenhed er mindre, og hvor vi endnu ikke formår at give den rette støtte. Det er ofte mennesker, der har brug for langsigtede indsatser og hjælp på en lang række parametre, og som samtidig lider under, at vi mangler små, billige boliger«.

Brug for hjælp på flere områder samtidigt
For et år siden bragte vi en artikel om udsatte borgeres vilkår her i magasinet. Lars Benjaminsen fremhævede her behovet for at skabe tilstrækkelig sammenhæng og helhed i indsatsen for udsatte borgere som hjemløse. Netop fordi deres problematikker ofte er meget komplekse:

»Vi har efterhånden fået et meget specialiseret velfærdssystem, hvor behandlingen for psykisk sygdom foregår ét sted, behandlingen for misbrug et andet sted og jobcentret stiller krav et tredje sted. Det er svært at navigere i for de udsatte borgere, der måske ovenikøbet har svært at fastholde en bolig,« sagde Lars Benjaminsen dengang.

For at imødekomme de socialt udsatte borgeres komplekse problematikker, er der brug for hjælp, der kommer hele vejen rundt, sagde Lars Benjaminsen. Han pegede i den forbindelse på den såkaldte ACT-metode, hvor et tværfagligt indsatsteam med en socialpædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, psykiater og en misbrugsbehandler giver en individuelt tilpasset hjælp til den enkelte borger.

»Men igen. Det er én brik blandt mange. Skal vi for alvor hjælpe de udsatte ind i samfundet handler det også om boligpolitik og beskæftigelsespolitik,« fastslog Lars Benjaminsen.

Den næste nationale optælling foregår i uge 6 i 2021. Så er det bare at håbe, at det samlede antal af hjemløse borgere i Danmark for alvor er faldet. Måske fordi det også er lykkedes at hjælpe de midaldrende og ældre hjemløse i det omfang og på den måde, de har brug for.

 

FAKTA

  • Hvert andet år i uge 6 tæller VIVE antallet af hjemløse i Danmark
  • I 2019 blev der i 2019 registreret i alt 6.431 hjemløse. I 2017 var tallet 635
  • 1023 hjemløse var i aldersgruppen 18-24 år. I 2017 var antallet 1.278.
  • Blandt 25- og 29-årige er tallet faldet fra 1.014 personer i 2017 til 905 personer i år.
  • I 2017 var der 1.404 hjemløse over 50 år, mens tallet i år er 1.545.
  • I år opholdt 2290 hjemløse sig på herberg, mens 732 overnattede på gaden. Det er det højeste antal herbergsbeboere og gadesovere siden 2011.

Se hele kortlægningen på vive.dk