fbpx
Samarbejde er nøglen til nye løsninger

Samarbejde er nøglen til nye løsninger

Sammen stopper vi hjemløshed. Det var budskabet, da WeShelters hovedbestyrelse, herbergs- og værestedsbestyrelser drøftede ny hjemløsereform

Den 8. april 2022

Mandag den 28. marts var WeShelters hovedbestyrelse, herbergs- og værestedsbestyrelser og repræsentanter fra herberger og væresteder samlet. På dagsordenen var den nye hjemløsereform, der har som mål, at hjemløse hurtigere skal have et hjem med den rette bostøtte. Den såkaldte Housing First-tilgang betyder, at det frivillige arbejde og arbejdet på herberger og væresteder skal tilpasses, når gode og permanente liv i egne boliger skal realiseres. En sådan forandring betyder, at et tæt samarbejde mellem herberger, væresteder og de frivillige indsatser er vigtigt. Det mener hovedbestyrelsesformand i WeShelter, Mads Engholm:

”Det er opløftende for mig at opleve, hvor mange gode frivillige og professionelle kræfter og ideer, vi kan samle på tværs af WeShelter. Det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden gør vores bedste for at se, hvordan herbergerne, aktivitets- og samværstilbuddene og de frivillige aktiviteter kan understøtte hinanden, så vi sammen skaber de bedste løsninger på de udfordringer, byens udsatte, sårbare og hjemløse står overfor”.

Der var stor debatlyst og engagement fra de frivillige bestyrelsesmedlemmer, under drøftelserne om implementeringen af den nye hjemløsereform. Dagen bød også på besøg af eksterne oplægsholdere fra Kirkens Korshær og Københavns Kommune, der delte deres erfaringer med at arbejde med Housing First i praksis. Og netop det eksterne samarbejde er en nøgle til at bekæmpe hjemløshed, når hjemløsereformen træder i kraft. Det fremhæver forkvinde for herberget Kollegiets bestyrelse Anna Lilje Flyverbom Nordgreen:

”Vi har en fælles og meget vigtig sag. Ingen kan undværes i arbejdet med at finde løsninger på så kompleks en udfordring, som hjemløshed er. Derfor skal vi tænke indsatserne sammen på tværs i helhedsorienterede og fleksible løsninger, som modsvarer borgernes behov. Det gælder både internt i WeShelter og i relation til kommunens tilbud. Ingen kan løfte opgaven alene, og det skal vi holde fast i.”

Forskellighed er en styrke
Lige siden social- og ældreminister Astrid Krag i slut-oktober præsenterede den længe ventede hjemløsereform på herberget Kollegiet foran en skare af herbergsbeboere, medarbejder fra Kollegiet samt pressefolk, Er det på tværs af bestyrelser, herberger og væresteder i WeShelter blevet overvejet, hvilke muligheder den nye reform afføder i det sociale arbejde.

Derfor var det fælles møde på tværs en kærkommen mulighed for at høre forskellige perspektiver og finde fælles fodslag i WeShelter. For Lars Ploug, som er formand for ungeherberget RG60s bestyrelse, er de forskellige faglige profiler på tværs i WeShelter en gave, når vi skal skabe de nødvendige forandringer i det sociale arbejde:

”Det var en superinspirerende dag med kvalificerede oplæg til eftertanke – og ikke mindst en fantastisk dynamik på tværs af bestyrelserne i WeShelter. Man sidder tilbage med en virkelig god fornemmelse af, at vi i rigt mål har de forskelligartede kompetencer, der skal til for at være en aktiv og udviklende kraft i de forandringer, som nu kommer til at ske inden for hjemløseområdet med den nye hjemløsereform”. 

Det er endnu ikke sikkert, hvornår den nye hjemløsereform træder i kraft, men meldingen fra WeShelter er allerede klar: Vi hilser reformen velkommen, og vi er klar til arbejdet, til at tænke nyt og på tværs.