fbpx
Kommunikations- og fundraisingchef til WeShelter (udløbet)

Kommunikations- og fundraisingchef til WeShelter (udløbet)

WeShelter søger en profil, som kan sætte strategisk retning og udvikle WeShelters kommunikations- og fundraisingarbejde.

WeShelter arbejder for at skabe bedre liv for mennesker i hjemløshed og udsathed i Danmark ved at bekæmpe tre store samfundsproblemer: Hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.

WeShelter er en organisation i vækst. Og tiden er nu til at styrke ledelsen af de dygtige kolleger, der arbejder med kommunikation og fundraising. Dette både for at give kollegerne bedre og tættere ledelse – og for at styrke fundamentet for WeShelters arbejde i fremtiden.

WeShelter søger derfor en kommunikations og fundraisingchef, som kan sætte strategisk retning og sammen med kollegerne løfte WeShelters kommunikation og fundraising til nye højder.

WeShelter har siden 1893 udført socialt arbejde med det mål, at mennesker i hjemløshed og udsathed kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Som WeShelters nye kommunikations- og fundraisingchef skal du stå i spidsen for arbejdet med at støbe det økonomiske fundament ved at indsamle midler til kampen mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel.

Du skal også sætte kursen, når det handler om at formidle de mange historier om og fra WeShelters arbejde blandt hjemløse og udsatte mennesker.

Ny retning for arbejdet, mens du holder fast i fællesskab og arbejdsglæde

Som kommunikations- og fundraisingchef får du det ledelsesmæssige ansvar for kommunikation, marketing og fundraising. Hertil kommer ledelsesansvar for analyse, politik og projektudvikling. Du bliver personaleleder for et team på lige nu fem personer, der arbejder med en bred portefølje af kommunikationsfaglige opgaver, fundraising, analyse og udviklingsprojekter.

Det bliver din opgave at udstikke fælles retning og skabe klare rammer for opgaveløsningen samtidig med, at du holder fast i teamets stærke fællesskab, holdånd og arbejdsglæde.

Mulighed for at udvikle arbejdsgange og kultur

Der er tale om en ny stilling, som giver rig mulighed for at udvikle arbejdsgange og kultur i et team med fagligt stærke kolleger, der er stærkt interesserede i at udvikle sig og lære nyt. Du refererer til WeShelters direktør, som du også kommer til at arbejde tæt sammen med i hverdagen.

Arbejds- og ansvarsområder

 • Ledelse af et dygtigt team, der arbejder med WeShelters kommunikation- og fundraisingindsatser samt udvikling og analyse-opgaver.
 • Ansvar for at formulere og eksekvere en indsamlingsstrategi, som sætter ambitiøse mål for indsamlingsarbejdet. Navnlig når det gælder donationer fra privatpersoner til støtte for WeShelters arbejde.
 • Udvikling af virksomhedssamarbejder, som kan bidrage til, at WeShelter kan gøre mere for mennesker i hjemløshed og udsathed. Det kan være både være samarbejder, der giver nye indtægter, større synlighed eller andre nye muligheder for at gøre en større forskel på andre måder.
 • Ledelse og organisering af en træfsikker intern og ekstern kommunikation med øje for målgrupperne og WeShelters forskellige interessenter.
 • Etablere og videreudvikle samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere om f.eks. indsamling af midler, større kommunikationsprojekter og rekrutteringskampagner.
 • Bidrage til ledelses- og organisationsudvikling som en del af en ledergruppe på tre i en organisation med en flad ledelsesstruktur, som arbejder med en anerkendende og tillidsfuld tilgang til ledelse.

Arbejdet med politik, analyse, partnerskaber og fonde er også forankret i dit team. Her forventes det dog ikke, at du har din spidskompetence, da arbejdet foregår i tæt samarbejde med organisationens direktør

Vi leder efter dig, der:

 • Har flere års erfaring med at arbejde med kommunikation og fundraising, formentlig i en NGO, indsamlings- eller interesseorganisation.
 • Har nogle års erfaring med personaleledelse, sætter klare rammer for arbejdet og giver nær og motiverende ledelse. Det vil være positivt, hvis du har en formel ledelsesuddannelse i bagagen, eller måske er du i gang med en.
 • Er en inddragende leder med en stærk etisk sans og personlig såvel som professionel integritet med en åben, anerkendende og inkluderende ledelsesstil.
 • Er strategisk og kan prioritere i opgaverne sammen med dine kolleger. Du er beslutningsstærk og handlekraftig.
 • Har kommerciel sans, viden om forretningsvilkårene i en indsamlingsorganisation og dokumenteret erfaring med at skabe indsamlingsresultater.
 • Kan opstille og nå mål for indsamlingsarbejdet og har erfaring med at skabe engagement og opbakning fra virksomheder og privatpersoner gennem stærk kommunikation.
 • Har et kommercielt mindset og har en klar fornemmelse for, hvordan WeShelter skal engagere omverdenen i kampen for at skabe bedre liv for mennesker i hjemløshed og udsathed.
 • Selv kan være hands-on udførende på fundraising- og kommunikationsindsatser – gerne med gennemslagskraft på sociale medier.

Hvis du har erfaring med fonde, politik og interessevaretagelse og den frivillige verden, vil det være et plus.

Måske er din uddannelsesmæssige baggrund en kandidatgrad inden for marketing eller kommunikation, men det er ikke det vigtigste for os. Det er derimod dit personlige drive, engagement og ønske om at anvende din faglighed til at gøre en forskel for mennesker i udsathed.

WeShelter som din nye arbejdsplads

Hvis du bliver en del af WeShelter, så lover vi dig en arbejdsplads med:

 • høj grad af mening og hvor den konkrete forskel, som vi sammen gør, er tydelig.
 • samarbejde med dygtige kolleger med andre fagligheder end din, der alle går på arbejde for i fællesskab at gøre en forskel.
 • stor indflydelse på udførelsen af dine arbejdsopgaver.
 • vægt på udvikling, vækst og forandring på et fundament af værdier og tradition samt på faglig sparring, eftertanke og feedback.
 • korte beslutningsgange og kort vej fra idé til handling.
 • ledelse baseret på tillid og inddragelse.
 • gode arbejdsvilkår med mulighed for sundhedsforsikring, hjemmearbejde og en løn, som cirka svarer til lønnen i det offentlige.

Vi forventer opstart senest 1. maj 2024.

Din daglige arbejdsplads vil til en start være på WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej i Valby. Vi er efterhånden vokset ud af lokalerne, så vi kigger efter nye kontorlokaler i København. Der vil også være møder og aktiviteter på sociale tilbud i København og andre steder i hovedstaden og på Sjælland.

Der vil indimellem være aften- og weekendarbejde. Stillingen er på fuld tid.

Frist og gode datoer at kende 

Ansøgningsfristen er søndag d. 10. marts 2024, men vent ikke med at sende din ansøgning til nytjob@weshelter.dk sammen med dit CV. Skriv venligst ”Kommunikations- og fundraisingchef” i emnefeltet.

Vi forventer at afholde 1. runde af samtaler fredag d. 15. marts 2024 om formiddagen og tirsdag d. 19. marts 2024 om eftermiddagen.

Spørgsmål til stillingen

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Ole Abildgaard Mikkelsen, tlf. 51926100 eller på om@weshelter.dk

Ekstern fundraisingkonsulent Christian Sophus Ehlers assisterer i rekrutteringen og kan kontaktes på tlf. 26717884, Ehlers@ChristianSophus.dk

Der er tale om et genopslag af en stilling, der tidligere (dec. 2023) blev slået op med titlen ’engagementschef’.  Der er foretaget enkelte præciseringer og tilføjelser i jobopslaget.