fbpx
Leder til WeShelters amktivitets- og samværstilbud (udløbet)

Leder til WeShelters amktivitets- og samværstilbud (udløbet)

Vi søger en dygtig og udviklingsorienteret leder, som får det overordnede ledelsesansvar for vores AST-område.

Stillingen er nyoprettet og bliver dermed en styrkelse af AST-området med henblik på en udvidelse af vores aktiviteter. Stillingen er midlertidig finansieret frem til udgangen 2024. Herefter forventer vi at have en permanent finansiering på plads qua etablering af bl.a. nye AST-tilbud. Stillingen er pt. normeret til 30 timer/uge.

Du bliver en del af værdifællesskabet WeShelter, som driver væresteder, herberger og forskellige frivilligtilbud. Dette giver dig en unik adgang til et stort og bredt netværk af dygtige og dedikerede kolleger inden for udsatteområdet. Vores AST-tilbud består i dag af NABO Center Amager, Pegasus i Sydhavnen samt Offsides Sociale Haver, som primært drives via driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Du kan læse mere om vores organisation og socialfaglige arbejde her på siden.

Dit ansvar og arbejdsopgaver

Du refererer til bestyrelsen for Den Selvejende Institution WeShelters Aktivitets- og Samværstilbud, som er en nyetableret juridisk enhed med en nytiltrådt bestyrelse. Tidligere har AST-området haft reference til WeShelters hovedbestyrelse, men ønsket om et mere målrettet fokus på området samt indgåelse af driftsoverenskomst med Københavns Kommune har initieret denne organisatoriske tilpasning.

Du får det overordnede driftsansvar for AST-området, hvor du har direkte personaleansvar for de daglige ledere af AST-tilbuddene. Den daglig drift samt ledelsen af de socialfaglige medarbejdere er forankret lokalt hos den daglige leder. Din ledelsesrolle bliver derfor mere strategisk, koordinerende og understøttende i forhold til vores veletablerede AST-tilbud.

Derudover bliver du ansvarlig for og udførende på den udvikling og udvidelse af vores AST-tilbud, som vi forventer implementeret over de næste par år. Dels ved at invitere allerede eksisterende AST- tilbud ind i vores fællesskab, dels gennem nyetablering af AST-tilbud. På baggrund af dit analyse- og strategiarbejde vil du i tæt samarbejde med bestyrelsen, skulle sætte retningen for udbygningen af vores AST-tilbud. Implementeringen af den strategiske udviklingsplan vil herefter blive en af dine vigtigste opgaver.

Endvidere bliver du ansvarlig for de udbudsprocesser, som vi finder interessante at byde ind på. Dels i forbindelse med nyetableringer, dels i forhold til vores nuværende AST-tilbud.

Dine primære opgaver vil herudover blive at:

 • Afholde og faciliterer tværorganisatoriske møder, fx for ledelsesgruppen, MED-udvalget
 • Varetage individuel og tilpasset ledelsessparring ift. de tre daglige ledere
 • Deltage i den daglige drift hvis den lokale ledelse lejlighedsvis har brug for back up
 • Forvalte driftsoverenskomsterne, herunder den løbende kontakt og dialog med Københavns Kommune
 • Følge udviklingen på AST-området samt den politisk agenda tæt
 • Medvirke til at udbygge samspillet med og sammenhængskraften til WeShelters øvrige tilbud
 • Deltage i WeShelters tværorganisatoriske lederforum samt bidrage til WeShelters overordnede interessevaretagelse
 • Udvikle værktøjer og politikker på tværs af de tre AST-tilbud (hvor det giver mening)
 • Forberede og facilitere bestyrelsesmøder i samarbejde med formanden
 • Sikre en ansvarlig økonomistyring og budgetopfølgning
 • Varetage mindre fundraising-aktiviteter

Hvad vi forventer af dig

Du har dokumenteret ledelseserfaring og har opbygget en stor indsigt og erfaring med målgruppen – udsatte og psykisk sårbare mennesker. Har du erfaring med AST-området er det naturligvis en fordel, men ikke et krav.

Din ledelsesstil er tillidsbaseret og retningsgivende. Du er god til at skabe ejerskab omkring dig gennem din lyttende, nysgerrige og inkluderende tilgang.

Som person trives du med det udadrettede og relationsopbyggende arbejde, hvad enten det foregår på de indre linjer eller i eksterne sammenhænge.

Herudover lægger vi vægt på at vores nye leder:

 • Har en grunduddannelse på minimum bachelorniveau, gerne socialfaglig
 • Har gennemført en lederuddannelse
 • Er forhandlingsvant med et godt overblik
 • Har en struktureret og proaktiv arbejdsform
 • Er entreprenant med stor lyst til at udvikle og udbygge det organisatoriske fundament
 • Har erfaring med projektudviklingsopgaver
 • Er en dygtig og tydelig formidler i skrift og tale
 • Har erfaring med at lede gennem andre ledere

Vi forventer desuden, at du har flair for og erfaring med det administrative område, hvor du er fortrolig med bl.a. budget- og økonomistyring, it-anvendelse og afrapportering.

Ansættelsesforhold

Det er en deltidsstilling på 30 timer/uge. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på KL-området. Ansættelsen skal formelt godkendes af Københavns Kommune, jf. vores driftsoverenskomst. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt dog senest pr. 1. august 2023.

Ansøgning

HR Short Cut assisterer WeShelter med denne rekruttering. Yderligere oplysninger om stillingen rettes derfor til konsulent Ernst Röder fra HR Short Cut på telefonnummer 2120 1210.

Din ansøgning mærket ”Leder/AST” vedlagt CV sendes til elr@hr-short-cut.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 16. april 2023, kl. 12.00.