fbpx
Til kamp mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel

Til kamp mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel

Ny strategi for 2021-2025: WeShelter vil gøre op med tre store samfundsproblemer i Danmark.

Den 5. marts 2021

”At sove trygt i sin egen seng. At have gode venner, familie og netværk omkring sig. At kunne stå igennem almindelig modgang i livet. Tre ting som for de fleste mennesker er en selvfølgelighed. Men sådan er det ikke for alle. Og slet ikke for socialt udsatte…”

Sådan lyder de første linjer i WeShelters nye strategi, som WeShelters frivillige hovedbestyrelse har vedtaget. Strategien sætter retningen for WeShelters sociale arbejde frem til 2025.   

”De næste år vil WeShelter fokusere arbejdet på tre store samfundsudfordringer, hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Vores bidrag til at løse disse udfordringer er at give husly og støtte til et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig. Vi vil tilbyde socialt udsatte en plads i positive fællesskaber og give social støtte og rådgivning, så mennesker i udsatte positioner kan få styrken til at leve med psykisk sygdom. Jeg ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med ansatte, frivillige, bestyrelser og alle de gode partnere, vi i dag skaber fælles løsninger sammen med”, fortæller Mads Engholm, formand for WeShelters hovedbestyrelse.

Samarbejde, viden og historie er nøglerne

WeShelters har udført socialt arbejde siden 1893. Den nye strategi bygger således videre på mere end 100 års viden og erfaring samtidig med, at den forholder sig til nutidens komplekse problemstillinger for socialt udsatte. Problemstillinger, som ikke løses med et værelse, en god snak og et måltid mad alene.

Med strategien i hus kan arbejdet for at nå målet skydes i gang.

”Tre nøgler er helt afgørende i WeShelters de kamp mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel i de kommende år. Den første nøgle er samarbejde på tværs mellem offentlige og private aktører og civilsamfundet. En anden nøgle er at skabe viden, som kan komme flere til gavn. Både når den deles med andre aktører på det sociale felt og når den bruges i fortalerarbejdet for på den måde at skabe social forandring på den samfundsmæssige klinge. Den tredje og sidste nøgle er at fastholde og udbygge WeShelter som en stærk organisation limet sammen af fælles værdier, samarbejde mellem lønnede og frivillige indsatser og en stolt historie siden 1893”, udtaler Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør i WeShelter.

Strategien kort fortalt

WeShelter vil i de kommende år:

  • Gribe mennesker, som har mistet deres hjem. Vi vil give husly og bane vejen ud af hjemløshed. Gennem støtte til et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig vil vi forebygge hjemløshed.
  • Bekæmpe ensomhed og bryde med social isolation ved at tilbyde udsatte en plads i positive fællesskaber. I foreninger, på arbejdsmarkedet og sammen med familie, netværk og venner. Og ikke mindst i vores egne tilbud.
  • Gøre op med psykisk mistrivsel ved at give mennesker i udsatte positioner styrken til at leve med psykisk sygdom, øge den mentale sundhed og få et liv med psykisk trivsel. Det vil vi gøre ved at give social støtte og rådgivning og mulighed for et meningsfuldt liv – og gennem brobygning til andre hjælpeinstanser.

Læs hele strategien her og nyd flere illustrationer af Clara Jetsmark.

Strategien er vedtaget af WeShelters frivillige hovedbestyrelse i november 2020.

Fakta om hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel

Knap 282.000 voksne danskere viser tegn på udsathed i form af hjemløshed, en psykisk lidelse eller et misbrug af alkohol eller stoffer (kilde: VIVE, 2018).

Hjemløsetællingen fra 2019 viser, at lidt flere end 6.400 borgere i Danmark befinder sig i hjemløshed (kilde: VIVE, 2019).

Ensomhed er hvert år relateret til 2.200 dødsfald i Danmark (kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2016).

Hver tiende dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom (kilde: Bedre Psykiatri, 2019).