fbpx

Ole Abildgaard Mikkelsen ny direktør for WeShelter

Den 15. april tiltræder Ole Abildgaard Mikkelsen som ny direktør for WeShelter.

foto: Wilfred Gachau

Ole Abildgaard Mikkelsen kommer fra Røde Kors Hovedstaden, hvor han siden 2016 har været udviklingschef. Tidligere har han været leder i Børns Vilkår, bl.a. for projekt-, analyse- og innovationsarbejdet samt chefanalytiker i Oxford Research. 

Som direktør får Ole Abildgaard Mikkelsen ansvaret for WeShelters interessevaretagelse og strategiske og organisatoriske udvikling samt ledelsen af WeShelters sekretariat. 

”WeShelters frivillige, ansatte og bestyrelse ser frem til samarbejdet med Ole Abildgaard Mikkelsen som vores nye direktør. WeShelter står midt i en afgørende strategisk udviklingsproces, der skal bringe vores organisation og vores arbejde for hjemløse, socialt udsatte og psykisk sårbare til nye niveauer. 

Oles erfaringer, faglighed og stærke track-record inden for udvikling, ledelse og drift af sociale indsatser er grunden til, at vi har valgt ham som den, der skal samle og løfte de mål og indsatser, der binder WeShelters forskellige tilbud sammen.

Samtidig skal Ole være en stærk og tydelig stemme for WeShelter, når vi skal løfte vores sårbare og udsatte medborgeres interesser nationalt og lokalt. Her kommer han med værdifuld erfaring fra både Børns Vilkår og Røde Kors Hovedstaden”, udtaler formand for WeShelters bestyrelse, Mads Engholm. 

”Det er en stor ære for mig at få lov at stå i spidsen for WeShelter, der siden 1893 har gjort en forskel for de mennesker i vores samfund, som har det allersværest. Lige nu ser vi Corona-epidemiens konsekvenser for socialt udsatte og psykisk sårbare. Det bliver tydeligt, at her i 2020 lever mange mennesker desværre stadig på kanten af samfundet. Derfor er der i den grad stadig brug for WeShelters indsatser for hjemløse, psykisk sårbare, ensomme og andre socialt udsatte borgere. 

Målgruppens problemer er ofte komplekse og sammenvævede og kræver løsninger på tværs af sektorer og fagligheder. WeShelter arbejder derfor tæt sammen med andre aktører på det sociale område. Det samarbejde glæder jeg mig til at tage del i. Jeg glæder mig også til at arbejde sammen med frivillige og ansatte i WeShelter – og ikke mindst til at møde de mennesker, WeShelter hjælper, og være med til at bringe deres vigtige stemme frem i den offentlige debat”, siger Ole Abildgaard Mikkelsen.

Ole Abildgaard er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet. 

Yderligere oplysninger
Mads Engholm, bestyrelsesformand, WeShelter, 50510337
Ole Abildgaard Mikkelsen, kommende direktør for WeShelter, 51926100  


Om WeShelter

WeShelter har i mere end 125 år udviklet og drevet en vifte af professionelle og frivillig-baserede indsatser for hovedstadsområdets hjemløse, socialt udsatte og psykisk sårbare borgere. WeShelter består af tre væresteder, en række projekter med ca. 100 frivillige, et sekretariat og en fond. Dertil kommer to hjemløseherberger Kollegiet Gl. Køge Landevej og RG60, som er selvstændige institutioner med egen ledelse. Vores fælles værdigrundlag er, at alle vi møder i vores arbejde, er værdige – og at vi altid har ambitionen om at yde den bedst mulige hjælp i tæt samarbejde med andre.