fbpx
Vi giver en plads i fællesskabet

Netværksvennepar på tur

Foto: Kathrine Norsk

Vi giver en plads i fællesskabet

Danskerne er glade for frivilligt arbejde. Faktisk er det næsten halvdelen af os, som bruger en del af vores fritid på at være frivillig. Lysten til at hjælpe mærker man vi også i WeShelter, men det er alligevel en kunst at finde frivillige, der trives i et miljø, hvor resultaterne af ens indsats kan være lang tid undervejs.

»Hvad gør man, når man sidder over for et menneske med en helt anden historie end en selv? Hvad laver man, og hvad taler man om?«

Spørgsmålet kommer fra Marie Nybo, der er projektleder i WeShelters frivilligindsats. Hun arbejder med WeShelters Netværksvenner. Netværksvenner skaber relationer mellem en frivillig og en udsat borger. Vores netværksvenner giver mennesker i en udsat livssituation, der kæmper med ensomhed, muligheder for at skabe nye netværk og få nye spændende oplevelser. Vi har netværksvenner tilknyttet vores herberger og væresteder og i København NV.

Marie Nybo, projektleder i WeShelter

Stor interesse i det frivillige arbejde
Interessen for at blive frivillig i WeShelter er stor, men det kræver arbejde at rekruttere de frivillige, der trives i et miljø, hvor resultaterne af ens indsats kan være lang tid undervejs, og hvor fremskridt ofte følges af tilbagefald.

»Når du lever i en udsat position eller er hjemløs, har du ofte ingen kontakt til familie og venner. Overskuddet svinger meget, og flere har ofte brudte relationer bag sig. Det betyder for mange af vores brugere, at de mister de sociale kompetencer, som andre tager for givet«, forklarer Marie Nybo.

Her kan en netværksven være vejen til at lære at indgå i sociale relationer igen, og på sigt kan en netværksven støtte den hjemløse eller socialt udsatte i at opsøge andre eksisterende fællesskaber.

»Netværksvenner bygger bro til civilsamfundet. Det kan helt basalt være et spørgsmål om, at der ikke kommer andre på besøg, så netværksvennen måske er den eneste, der kommer til kaffe. Samtidigt mødes de to netværksvenner uden en bestemt dagsorden andet end hygge og socialt samvær, hvor der er mulighed for at øve sig i bare at være sammen«, siger Marie Nybo.

Tålmodighed og tid
På trods af interessen er det en svær disciplin at finde de frivillige, der trives i arbejdet med meget udsatte mennesker. For mødet med et menneske i en udsat situation kan være en udfordring. Mange kommer med en forestilling om, hvad det vil sige at gøre en forskel for et menneske, der har det svært. Men den forestilling bliver måske ikke indfriet, og så falder den frivillige hurtigt fra igen, forklarer Marie Nybo.

»Det er ikke en type frivilligt arbejde, hvor du kan se en forskel fra dag ét. Man skal være tålmodig, og man skal have forståelse for, at man ikke skal løse andres problemer for dem. Man kan ikke sørge for, at et mennesker rydder op eller får vasket tøj, men man kan være noget for hinanden, og det er det, der kan gøre hele forskellen«.

Fra ensomhed til netværk
For at forberede de frivillige bedst muligt tilrettelægger WeShelter et forløb, der uddanner og giver indblik i målgruppen. Det handler ifølge Marie Nybo både om at give frivillige en forståelse for borgeren og de systemer, der er omkring en hjemløs og en udsat borger, men det handler også om at gøre det helt klart, hvad der forventes af en frivillig netværksven.

»Det vigtigste er, at man forstår sin rolle. Vi sørger ikke for varmt tøj og mad på bordet. Vi skal give en plads i fællesskabet og på den måde være med til at bryde den ensomhed, som mange hjemløse og udsatte oplever«.

Vil du gøre en forskel for hjemløse og socialt udsatte? Bliv frivillig netværksven og hjælp et medmenneske ud af ensomhed. Skriv eller ring og hør mere.