fbpx

Vores arbejde skal rykke på den lange bane

Økonomisk overskud til indsatser, der rykker på den lange bane. Det er årets juleønske fra Anders Sørensen, leder af WeShelters Væresteder og Opsøgende arbejde.

»I vores branche er vi underlagt et stramt behov for at skaffe midler til både drift og den videre udvikling af vores tilbud og indsatser. Det er desværre ikke altid foreneligt med en god langsigtet indsats. Jeg ønsker, at vi havde overskuddet til at udvikle flere projekter for vores borgere, der sigtede mod hjælp til selvhjælp«.

Sådan lyder det fra Anders Sørensen på spørgsmålet om, hvad han har brug for lige nu. Anders Sørensen er leder af WeShelters Væresteder og Opsøgende arbejde, som dækker over en række socialpsykiatriske væresteder, dagstilbud, forskellige aktivitetstilbud og sociale projekter for udsatte voksne.

Vintertøj
Her mangler brugerne ofte helt lavpraktiske ting som vintertøj og andre fornødenheder. Anders Sørensen er derfor løbende i kontakt med virksomheder og private, der gerne vil donere ting til WeShelter.

»De gode eksempler på den konkrete støtte er, når vi laver korte eller længerevarende aftaler med forskellige virksomheder, hvor vi er med til at bestemme retningen, så vi eksempelvis får det tøj, brugerne kan bruge eller den overskudsmad, vi ved, vi kan afsætte. Senest har jeg koordineret en indsamling af vintertøj, som nu er i cirkulation rundt omkring på vores væresteder«.

Hellere langsigtet indsats
Men selvom konkrete fornødenheder er i høj kurs blandt WeShelters brugere er det langt fra et drømmescenarium, at virksomheder og private bliver nødt til at bidrage med akut hjælp:

»Jeg så hellere, at vi kunne arbejde langsigtet med en mere opsøgende og massiv støtte til selvhjælp, så vi ikke år efter år er afhængige af akut hjælp. Vi kender jo mange af vores brugere over en længere årrække, og vi ville gerne, at vi i endnu højere grad kunne understøtte brugernes praktiske og menneskelige udfordringer. Men støtten til selvhjælp koster penge, og det er et langt sejt træk, som ikke kan dækkes af vores kommunale driftsbevilling«. 

Kompromis
For WeShelters væresteder dækkes cirka 90 procent af budgetterne via samarbejdsaftaler med Københavns Kommune, mens de resterende 10 procent dækkes af private bidrag, fonde og offentlige puljer. Det betyder i praksis, at kommunen støtter driften, men alle tiltag, der ligger uden for drift, skal finansieres andre steder fra.

»Al udvikling af vores tilbud rejser vi selv penge til, og der er vi afhængige af, at der er nogen, som vil støtte os. For vi ser ikke de nye målgrupper eller de problematikker, der findes derude, hvis vi ikke har overskud til mere end lige at holde skruen i vandet«, fortæller Anders Sørensen.

Og det kan være svært at rejse penge på et marked, hvor mange gode projekter kæmper om få midler.

»Der er ikke mange puljer eller fonde, der vil bidrage til årelange projektperioder, så vi kommer gang på gang til at gå på kompromis mellem en ordentlig indsats og en kortsigtet økonomisk støtte«.