fbpx

WeShelter fylder 125 år, og vi gør stadig en forskel

125 år med socialt arbejde. WeShelters formand, Mads Engholm, gør status over udviklingen.

Mange skal takkes, når vi fejrer, at vi i 125 år har gjort en forskel for udsatte medborgere.

Der er de første ildsjæle, der i 1890’erne satte handling bag kristne budskaber om næstekærlighed og barmhjertighed ved at tilbyde hjælp til hovedstadens hjemløse mænd. Der er husbyggerne, som etablerede de herberger og andre tilbud, vores indsatser udspringer fra. Og der er udviklerne, som spandt det værdimæssige og det socialfaglige sammen til vores brede vifte af tilbud.

Der er lederne og de ansatte, hvis professionelle og dedikerede daglige indsats bærer vores høje ambitioner om kvalitet i alt, hvad vi gør. Der er de frivillige, hvis engagement i alt fra madklubber til bestyrelser er afgørende for, at WeShelters fællesskaber bygger på ligeværd og rummelighed. Og der er samarbejdspartnerne i kommuner, virksomheder og civilsamfundet, hvis opbakning er nødvendig for, at vores indsats kan lykkes.

Og så er der naturligvis – og først og fremmest – de mange medborgere, som gennem tiden har mødt os med tillid. En tillid, der er en forudsætning for, at alt det vi kan og vil, omsættes til den støtte, de har brug for.

I skal alle have tak. Det er jeres værk, vi nu fejrer.

Og der ér faktisk meget at fejre i disse år. For at nævne nogle eksempler, er antallet af frivillige og frivilligbårne aktiviteter vokset. Kollegiet Gl. Køge Landevej er blevet renoveret og har fået styrket bemandingen. Borgerrepræsentationen har netop givet budget til, at herberget RG60 i 2020 flytter til nye og bedre bygninger. Værestedet NABO har fået midler til at øge sit opsøgende arbejde blandt Amagers udsatte. Og WeShelters hovedbestyrelse har sat gang i arbejdet med at udvikle en stærkere grøn profil på en række af vores tilbud.

Men træerne gro ikke ind i himlen. Som forsker Lars Benjaminsen peger på i dette nummer, har vores velfærdssamfund stadig urimeligt svært ved at organisere helhedsorienterede løsninger, når socialt udsatte kæmper med komplicerede blandinger af fattigdom, hjemløshed, psykisk og somatisk sygdom, ensomhed og misbrug. Så der er stadig stærkt brug for, at WeShelter gør en forskel som det fællesskab, hvor vi møder medmennesket med kernetroen på, at alle er værdige. Og for, at vi tør tænke i nye og bedre løsninger og ser åbent på, hvordan vores rammer bedst hjælper os med at løse vores opgaver.

Netop det sidste er årsagen til, at Mændenes Hjem og WeShelters bestyrelser har besluttet, at Mændenes Hjem inden for nærmeste fremtid bliver en selvstændig organisation. Både WeShelter og Mændenes Hjem er vokset og har udviklet sig så meget og så forskelligt, at vi nu er enige om, at vi bedst kan løfte vores opgaver i hver vores organisation. Jeg ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet med et selvstændigt Mændenes Hjem om det, der har været og vedbliver at være vores fælles udgangspunkt – at skabe bedre vilkår for vores mest udsatte medborgere.

Glædeligt jubilæum til alle jer, der var og er med på rejsen!

Billedet herover er et udsnit af den plakat, vi har fået trykt i anledning af vores jubilæum, og som du kan købe lige her: weshelter.dk/plakat

 

STØT VORES ARBEJDE