fbpx

WeShelter: Socialt arbejde i 125 år

Tag med på en lille rejse gennem 125 år som social organisation, og bliv lidt klogere på, hvem WeShelter er.

 

25. oktober 1893

Skolebestyrer N. Bang indbyder til det første af en række ’Møder for Hjemløse Mænd’ i missionshuset Bethesda i København. 20 mænd møder op, og flokken vokser hurtigt til op mod 100. En gruppe af frivillige vokser frem.

1898 til 1902

Organisationen reorganiseres og fremtræder nu som Missionen blandt Hjemløse Mænd i København.

1906

Det første herberg kommer til: I Sct. Peders Stræde 41 indrettes et ’Redningshjem’ for 7 beboere.

1909 til 1910

Alle aktiviteter samles på én adresse. Det bliver Eskildsgade 17 på Vesterbro. Huset får navnet ’Mændenes Hjem’.

Nattely i Mændenes Hjem

 

9. januar 1922

Missionen blandt hjemløse Mænd i København indgår samarbejde med ’Centralkontoret for arbejde blandt hjemløse mænd’. Det offentlige griber hermed ind med både registrering af hjemløse og herbergspladser.

1960

Mændenes Hjem flytter i tiltrængte nye lokaler på Lille Istedgade 2. Samtidig med flytningen omlægges hjælpearbejdet. For at kunne opnå statsstøtte skal private organisationer forpligte sig til at resocialisere beboerne, og det kræver flere socialfaglige hænder.

Oktober 1971

Det opsøgende arbejde tager sin begyndelse med bespisninger af hjemløse og enlige på Vesterbro

1. juli 1973

Missionen blandt Hjemløse Mænd i København overtager driften af Københavns Ungdoms- og Arbejderskollegium på Gl. Køge Landevej 137 i Valby. Kollegiet, der havde 148 enkeltværelser, indrettes som boliger for hjemløse

 

Kollegiet anno 1965

1. april 1976

Bistandsloven træder i kraft, og Mændenes Hjem og Kollegiet ændrer status til selvejende organisationer. Driften sikres nu med overenskomster med Københavns Kommune. Navnet forkortes til Missionen blandt Hjemløse Mænd.

1. januar 1981

I erkendelse af at udsatte kvinder fylder mere og mere i det sociale arbejde, forkortes navnet endnu engang til Missionen blandt Hjemløse.

4. april 1990

Det første værested, Amadeus, indvies i Københavns sydvestkvarter. Missionen blandt Hjemløse har i forvejen en række opsøgende aktiviteter i området.

30. november 1990

Det Blå Hus, et brugerstyret værested, åbner i København SV. Missionen blandt Hjemløse bistår med tilsyn og administration.

16. februar 1994

Værestedet Pegasus indvies – også i Københavns sydvestkvarter.

2003

Frivilligprojektet Netværksvenner søsættes. Dengang som i dag er projektets formål at dæmme op for ensomheden blandt socialt udsatte og lette overgangen fra herberg til egen bolig.

Januar 2005

De ’Aktive Rødder’, en aktivitetsklub for en gruppe, som holder til på Mozarts Plads i Sydhavnen i København, dannes. Klubben giver gruppen mulighed for at samles om noget, hvor alkohol ikke er i centrum. Kollegiet Gl Køge Landevej udvider desuden med et opgangsfællesskab i Glumsø.

2009

Partnerskabet RG60 stiftes af Askovfonden og Missionen blandt Hjemløse. RG60 bliver organisationens første herberg for unge. RG60 ligger på Nørrebro i København. Samme år bliver Projekt Offside, et værested på Nørrebro med gartneri i Vadsby, også en del af WeShelter.

 

Gartneriet i Vadsby

 

2010 

Frivilligindsatsen får sin egen udviklingsmedarbejder, så den frivillighed, der altid har været en hjørnesten i arbejdet, fortsat udbygges og udvikles.

 2014

Missionen bliver til WeShelter. Navnet WeShelter vælges for at vise, at vi er et fællesskab af sociale tilbud, der arbejder blandt udsatte generelt og ikke kun hjemløse.

2015

Værestedet NABO Center Amager bliver en del af WeShelters fællesskab.

2016 –

Frivilligindsatsen ser udad: Der startes nye frivilligprojekter for socialt udsatte på Frederiksberg og i København NV i samarbejde med Københavns Kommune.

 

Madklub på Café Klare på Vesterbro

 

2016

WeShelter modtager en toårig bevilling til at afprøve peer-tilgangen til hjemløseområdet – som de første i Danmark. Nu får tidligere hjemløse mulighed for at prøve kræfter som frivillige blandt nuværende hjemløse. 

2017

Kollegiet Gl Køge Landevej, der i 2016 nåede igennem en gennemgribende renovering, bliver døgnbemandet

2018

Københavns Kommune bevilger 47 millioner kroner til renovering af nye lokaler til RG60.

2018

NABO Center udvider med satellitenhed på Amager, som skal opbygge kontaktflader til de borgere, der har vanskeligt ved selv at opsøge et Aktivitets- og samværstilbud

RG60’s nuværende lokaler