fbpx
Udviklingskonsulent til frivilligindsatser (udløbet)

Udviklingskonsulent til frivilligindsatser (udløbet)

Har du erfaring med projektledelse, tværsektorielle samarbejder og understøttelse af frivillige? Så er det dig, vi søger!

Drømmer du om at blive en del af kampen for at stoppe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel? Tror du på, at vi kan hjælpe flere, når vi samarbejder på tværs? Og får du samtidig energi af at arbejde sammen med frivillige? Så passer du perfekt til stillingen som udviklingskonsulent.

WeShelter søger en kollega, der både navigerer sikkert i tværsektorielt udviklingsarbejde og er en skarp projekt- og procesleder. Udover at skabe gode samarbejder, kan du sikre en solid implementering af flere af vores eksisterende aktiviteter hos nye samarbejdspartnere. Samtidig er vores nye kollega en haj til koordinering, frivilligunderstøttelse og har indsigt i forhold for mennesker med komplekse sociale problemer.

Som udviklingskonsulent vil du indgå i et tværfagligt team af konsulenter, der til sammen står bag WeShelters frivilligbårne sociale aktiviteter. Du vil have tre arbejdsområder, der alle fylder omtrent lige meget:

1) Økonomi- og gældsrådgivning for hjemløse og udsatte
Vores nye kollega bliver ansvarlig for udvikling, kvalitetssikring og understøttelse af WeShelters økonomi- og gældsrådgivning, hvor frivillige med faglig baggrund inden for økonomi hjælper hjemløse og udsatte med at få styr på økonomien. Du interesserer dig for, og har evt. erfaring med rådgivningsfaglige metoder. Samtidig vil du som stærk projektleder sikre nye samarbejder og bevillinger, så flere får mulighed for den rette hjælp, der skaber mere ro og overblik i forhold til deres økonomiske situation.

2) Tilpasning til Housing First-tilgangen og forankring af udviklingsprojekter
Den nye hjemløse-reform vil i de kommende år ændre arbejdet på hjemløse-området. Det gælder også det frivillige sociale arbejde. Vores nye kollega skal indgå i en række udviklingsprojekter med fokus på koncept- og metodeudvikling, nye partnerskaber og implementering af Housing First-tilgangen på hjemløseområdet. Vores nye kollega vil facilitere og kvalitetssikre en frivilligorganisering, som understøtter nye tværsektorielle samarbejder, og bidrage til fortsat støtte til etablering af flere samarbejder fra fonde og offentlige puljer.

3) Projektledelse og tværgående opgaver
Som led i stillingen kommer du også til at være ansvarlig for mindre projekter og faste indsatser. Du vil også komme til at løse tværgående opgaver sammen med dine kolleger. Det kan være at planlægge og afholde informationsmøder og kurser, og anden understøttelse af de frivillige aktiviteter.

Vores ønsker til dig
Vi søger en udviklingskonsulent, der både fagligt og personligt er klædt godt på til og har nogle års erfaring med projektledelse, tværsektorielle samarbejder, samt organisering og understøttelse af frivilligaktiviteter – både strategisk og hands-on.

Særligt vigtigt er det, at du kan:

 • Projektlede nye samarbejdsprojekter og videreudvikle eksisterende projekter
 • Sikre god dialog med samarbejdspartnere og fremdrift i tværsektorielle samarbejdsprojekter
 • Omsætte din forståelse for arbejds- og tankegange i det kommunale til værdi i hverdagen
 • Arbejde med afsæt i brugernes ønsker og behov
 • Koordinere og planlægge konkrete tiltag og arrangementer for både frivillige og brugere
 • Facilitere møder og workshops
 • Tage afsæt i sammenhænge mellem vision, kort- og langsigtede mål og de konkrete aktiviteter
 • Planlægge, afholde og følge op på styre- og følgegruppemøder
 • Skabe gode rammer for frivillige og sikre løbende understøttelse af frivilliggruppen
 • Samarbejde med og motivere frivillige til at gøre en forskel

Din erfaring kan f.eks. komme fra et job i en frivillig organisation eller fra en kommune, hvor du har arbejdet sammen med civilsamfundet. Den kan også stamme fra frivilligt arbejde i kombination med anden relevant erhvervsarbejde.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan f.eks. være en kandidatgrad i sociologi, socialvidenskab, socialt arbejde, interventionsstudier, antropologi eller noget tilsvarende.

WeShelter som din nye arbejdsplads
Hvis du vælger at blive en del af WeShelter, så lover vi dig en arbejdsplads med:

 • Høj grad af mening og hvor den konkrete forskel, som vi sammen gør, er tydelig
 • Samarbejde med dygtige kolleger med andre fagligheder end din, der alle går på arbejde for i fællesskab at gøre en forskel
 • Stor indflydelse på udførelsen af dine arbejdsopgaver
 • Vægt på udvikling, vækst og forandring på et fundament af værdier og tradition
 • Vægt på faglig sparring, eftertanke og feedback
 • Korte beslutningsgange og kort vej fra ide til handling
 • Ledelse baseret på tillid og inddragelse
 • Gode arbejdsvilkår med mulighed for sundhedsforsikring, hjemmearbejde, en hverdag i grønne omgivelser og en løn, som cirka svarer til lønnen i det offentlige.

Arbejdstiden er på 37 timer om ugen. Vi er klar til at ansætte med det samme, med opstart hurtigst muligt og senest 1. august 2023.

Din daglige arbejdsplads vil være WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej i Valby. Der vil også være en del møder og aktiviteter på sociale tilbud i København og andre steder i hovedstaden og på Sjælland. Der vil indimellem være aften og weekendarbejde. Regn med en aften eller to per måned.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 6. juni 2023, så skynd dig at få sendt din ansøgning afsted til nytjob@weshelter.dk sammen med dit CV. Vi afholder 1. runde af samtaler d. 12. og 13. juni i uge 24.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt leder af frivilligindsatsen Charlotte Juhl-Hansen på 20 48 31 12.

WeShelter er en del af Fonden Missionen blandt Hjemløse, der siden 1893 har udført socialt arbejde i Danmark. I dag er vores mål at stoppe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Vi driver herberger og væresteder og en række frivillige indsatser – både på egne tilbud samt på tilbud i regi af det offentlige og andre organisationer.