fbpx

WeShelter: Alle skal have en plads i fællesskabet

Ambitiøs, samarbejde og alle er værdige. Sådan lyder WeShelters værdigrundlag. Daglig leder Lise Larsen uddyber værdierne anno 2018.

»Vi er båret af værdierne ambitiøs, samarbejde og at alle er værdige. Vi møder alle mennesker i øjenhøjde og som værdige individer, vi er ambitiøse i vores faglige tilgang og på vores borgeres vegne, og vi yder vores indsats i samarbejde med socialfagligt personale, frivillige, kommunen og gennem forskellige partnerskaber«, forklarer Lise Larsen på spørgsmålet om, hvem WeShelter er anno 2018.

Det betyder, ifølge Lise Larsen, at WeShelter arbejder for at bryde med den silotænkning, der ofte ses på det sociale område, og at organisationens indsatser spænder over en bred vifte af tilbud, projekter og samarbejder, der kan støtte socialt udsatte i det ofte komplekse sæt af problemstillinger, de kæmper med. Det gælder for WeShelters herberger, det opsøgende arbejde og for arbejdet med frivillige.

»Det at være socialt udsat i dag betyder ofte, at du står med flere problemstillinger. Er du eksempelvis hjemløs er en bolig ofte kun én – vigtig – brik i det komplekse, samlede billede. Psykisk og somatisk sygdom, misbrug og måske gæld er andre brikker, der ofte er helt centrale«, forklarer Lise Larsen og fortsætter:

»Et fællestræk for langt de fleste socialt udsatte er, at de er ensomme, og rigtig mange føler sig uden for fællesskabet. Det er vores erfaring, at ensomheden ofte spænder ben, når de andre problemstillinger skal løses. Vi oplever for eksempel, at efterværnet ikke er tilstrækkeligt, når hjemløse flytter i egen bolig. På trods af, at der findes rigtig mange gode tilbud og støtte, er der mange, der falder tilbage i hjemløshed. Her viser både forskning og vores egne erfaringer, at manglende netværk og ensomhed er centralt«.

Lise Larsen modtager sommeren 2018 Fællesskabsprisen for frivilligprojektet Netværksvenner.

Sociale relationer og frivillighed
Her spiller frivillige en særlig rolle i WeShelter, og WeShelters frivilligindsats er bygget op omkring et overordnet mål om at mindske ensomhed og åbne fællesskabet for socialt udsatte.

Det gælder for eksempel de sociale madklubber, hvor frivillige og socialt udsatte mødes og laver mad sammen, og det gælder for projektet Netværksvenner, hvor frivillige og hjemløses matches i en-til-en kontakt.

»Vi skaber et rum, hvor man kan øve sig på sine sociale relationer, og vores frivillige er med til at lirke døren til fællesskabet op for vores brugere og beboere. De frivillige tilfører en særlig dimension, som spiller sammen med det faglige sociale arbejde med borgeren, og som eksempelvis kan være med til at mindske risikoen for at falde tilbage i hjemløshed, når en borger flytter i egen bolig«, siger Lise Larsen.

Undersøgelser viser desuden, at langt de fleste frivillige ressourcestærke mennesker, og frivilligmiljøerne er endnu et område, hvor socialt udsatte har svært ved at finde fodfæste. Det arbejder WeShelter for at ændre ved at inddrage socialt udsatte i det frivillige arbejde. Det sker lige nu i et peer-projekt, hvor tidligere hjemløse uddannes til at være frivillige blandt nuværende hjemløse.

»Vi vil gerne udfordre forholdet mellem os og dem, vi skal hjælpe. For vores peerstøtter gælder, at de deler erfaringer med dem, de skal være frivillige blandt. Den fælles forståelse af hjemløshed og alt det, der følger med, skaber håb for fremtiden. De frivillige peers viser, at det kan lade sig gøre«, forklarer Lise Larsen.

Men det er ikke kun de nuværende hjemløse, der får noget ud af peerprojektet.

»Det giver vores peerstøtter et kæmpe løft at være med. De danner et fællesskab med andre, der er samme sted i livet. De står et sted mellem herberget og samfundet omkring, der ofte kan føles meget ensomt, og her ser vi, at peerprojektet er med til at forebygge tilbagefald«.

Også WeShelter lærer noget i processen.

»Som organisation vinder vi virkelig på vores peerprojekt. De frivillige peers udfordrer vores møde at gøre tingene på, og vi lærer en masse af dem, som vi kan bruge fremadrettet«, lyder det fra Lise Larsen.

De Skøre Bolde – et fodboldhold fra herberget Kollegiet – er med til Ombolds sjællandsmesterskaber. Ombold gadefodbold er som WeShelters peerprojekt med til at skubbe til synet på frivillighed i deres fodboldfællesskab for udsatte og hjemløse.

 

Samarbejder og finansiering
Nyeste gren på stammen i WeShelter er samarbejder uden for WeShelters sociale tilbud, hvor blandt andet en bevilling fra Københavns Kommune betyder, at WeShelter har fået mulighed for at udvide den frivillige indsats for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt borgere i egen bolig.

»Vi er et fællesskab af samarbejdende sociale tilbud, men som organisation åbner vi os også i stigende grad for nye partnerskaber. Vi sociale aktører kommer længst ved at stå sammen«, lyder det fra Lise Larsen.

»Vi ved, at overgangen fra herberg til egen bolig er svær, og at mange udsatte føler sig ensomme. Derfor giver det mening at lave en indsats i egen bolig, og at vi samarbejder med de mange lokale aktører som hjemmevejledere, støttekontaktpersoner og misbrugscentre«, forklarer hun.

På spørgsmålet om, hvad der lige nu er den største udfordring i WeShelters arbejde, er Lise Larsen meget klar:

»Det er økonomien. Vi skal hele tiden lede efter finansiering, og vi bruger meget tid på at søge penge. Frivilligheden og alt det, den kan, er i fokus mange steder i samfundet lige nu, men der følger ingen penge med. Her mangler vi den langsigtede støtte. Hvis man vil et professionelt frivilligt virke, skal der penge til. Og det er ærgerligt, at vi skal bruge så meget energi på at hoppe fra tue til tue«.

Vil du hjælpe hjemløse?