fbpx
Analyse: Værestedsbrugeres oplevelse af Covid19-nedlukningen

Analyse: Værestedsbrugeres oplevelse af Covid19-nedlukningen

Covid19-nedlukningen i marts medførte tomhed og ensomhed for værestedsbrugere. Det viser en ny undersøgelse fra WeShelter.

Den 17. december 2020

Da Covid19 lukkede Danmark i marts, lukkede også landets væresteder. Det satte tydelige spor i brugernes hverdag i form af bl.a. tomhed og ensomhed. For andre gav nedlukningen ny energi. Det viser en interviewundersøgelse blandt brugere af WeShelters væresteder.

WeShelter driver Pegasus og N.A.B.O., som er to socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbud i København beliggende i Sydhavnen og på Amager. Med støtte fra Velliv Foreningen har WeShelter gennemført en interviewundersøgelse blandt brugere og ansatte på de to væresteder, som de ofte kaldes i daglig tale

Undersøgelsen peger på, at nedlukningen medvirkede til at højere grad af tomrum og ensomhed samt til tilbagefald til usunde vaner og øget forbrug af rusmidler. Samtidig viser undersøgelsen, at nedlukningen for nogle gav nye muligheder og aktiverede gemte ressourcer:

”Undersøgelsen viser, at nedlukningen blev oplevet forskelligt fra menneske til menneske. Nogle oplevede højere grad af tomhed og ensomhed. Andre begyndte at ryge mere og drikke flere øl. Men der er også de brugere, som pludselig følte sig frisatte, fordi de ikke længere skulle leve op til krav fra omverdenen. Det er interessante resultater, som både siger noget om nedlukningen – og om livet i hverdagen og de mange krav, som mange socialt udsatte oplever. For os som professionelle er en af opgaverne nu at støtte brugerne i at holde godt fast i den energi og de ressourcer, som blev mobiliseret”, fortæller WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen.

Afsæt i brugernes perspektiv

Undersøgelsen fokuserer på brugernes oplevelser og erfaringer fra et hverdagsliv både før og under Covid19-krisen. Det særlige ved undersøgelsen er netop, at den i høj grad tager udgangspunkt i brugernes oplevelse af nedlukningen:

”Som civilsamfundsorganisation ser vi det som vores pligt at fortælle om livet, som det leves på kanten af samfundet. Derfor er vi meget taknemmelige for, at Velliv Foreningen gav os mulighed for at gennemføre undersøgelsen af, hvordan brugere af væresteder oplevede nedlukningen i foråret 2020. Undersøgelsen viser, at værestederne for mange er det faste anker i livet, som modvirker psykisk mistrivsel. Undersøgelsen understreger den forskel, som værestederne gør og de store konsekvenser af at lukke aktiviteter for de mest sårbare ned. Vi bakker derfor meget op om, at myndighederne nu prioriterer at holde tilbud til socialt udsatte åbne”, udtaler Ole Abildgaard Mikkelsen.

Undersøgelsen følges op af anbefalinger til praktikere på værestedsområdet. Anbefalingerne handler blandt andet om at styrke understøttelsen af relationer uden for værestedet, så brugerne kan bryde med ensomhed og social isolation –  ikke bare under en evt. ny nedlukning, men også i en hverdag uden krise.

Undersøgelsen er finansieret af Velliv Foreningens akutpulje, der havde til formål at give en håndsrækning til foreninger og civilsamfundsinitiativer, så de kunne fortsætte, genstarte eller påbegynde nye aktiviteter, der styrker mental sundhed i lokalsamfundet under og efter corona-krisen. Mange tak til Velliv Foreningen for støtten til at gennemføre undersøgelsen.

Også tak til de brugere og medarbejdere, som har delt tanker og oplevelser.

Undersøgelsens resultater er samlet i et analysenotat, som kan hentes her.