fbpx
Flere psykisk sårbare med i fællesskabet om at dyrke grønt

Flere psykisk sårbare med i fællesskabet om at dyrke grønt

Nyt projekt skal få flere med i Offside, hvor psykisk sårbare dyrker grønt til gavn for patienterne på Bispebjerg Hospital.

30.december 2020

Takket være en bevilling på kr. 428.000 fra Region Hovedstadens pulje til samarbejdsprojekter i psykiatrien har vi i 2021 mulighed for at gennemføre et projekt med fokus på kommunikation og brobygning. Målet er, at flere psykisk sårbare skal få kendskab til mulighederne i Offside og få støtte til at blive en del af arbejdsfællesskabet.

”Vores erfaring er, at det ofte kræver noget ekstra at få psykisk sårbare til at opsøge nye fællesskaber på egen hånd. Psykisk sårbare, som vil have gavn af at være en del af et frivilligt arbejdsfællesskab, har ofte ikke ressourcerne til selv at søge information eller opsøge fællesskabet. Derfor er vi meget glade for, at vi med dette projekt kan komme ud og fortælle om mulighederne i Offside, både til dem der kender os i forvejen og til de bosteder, væresteder, boligsociale indsatser og psykiatriske tilbud, som ikke kender os så godt endnu”, fortæller Nikolaj Olsen, som er leder af WeShelters aktivitets- og samværstilbud.

Projektet fokuserer på tre elementer. For det første at fortælle om mulighederne i Offside til ansatte og brugere på f.eks. bosteder og væresteder og i psykiatrien. For det andet at tilbyde psykisk sårbare, at de kan blive fulgt til Offside. Og for det tredje at skabe varige netværk på tværs af kommune, region og civilsamfund, som styrker muligheder for samarbejde og fælles løsninger på tværs af sektorer.

Flere skal med i fællesskabet under åben himmel

Offside er Københavns eneste udendørs aktivitets- og samværstilbud. Offside ligger i Bispebjerg Hospitals have. Alle aktiviteter foregår i det fri eller i drivhuse. I en tid med corona giver det særligt gode muligheder for, at psykisk sårbare kan være en del af et fællesskab:

”Efter et langt år med corona er der brug for at fokusere på den mentale sundhed blandt psykisk sårbare. Det giver et udendørs tilbud som Offside god mulighed for. Heldigvis er der stadig plads til flere brugere af stedet, også i mindre grupper. Vores drøm er, at det nye projekt vil give mulighed for, at endnu flere psykisk sårbare borgere vil kunne blive en del af fællesskabet i Offside. Gang på gang ser vi, at den mentale sundhed styrkes, når psykisk sårbare mærker roen, nærværet og glæden sammen med andre i det grønne”, fortæller Nikolaj Olsen.

Offside er et aktivitets- og samværstilbud i samarbejde mellem Københavns Kommune og WeShelter. Offside er et uvisiteret tilbud med det formål at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og livsvilkår for psykisk sårbare borgere og derigennem skabe en øget livskvalitet. Der er således både tale om et udviklende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Offside består bl.a. af Den Sociale Blomsterhave, hvor psykisk sårbare kan finde ro og være en del af fællesskabet om at passe haven. I haven dyrkes også blomster til buketter, som giver glæde på Bispebjerg Hospitals afdelinger og receptioner. Offside omfatter også Drysseriet, hvor psykisk sårbare dyrker krydderurter til køkkenet på Bispebjerg Hospital. Krydderurterne dyrkes i kompost, som bliver fremstillet af køkkenaffald fra patientkøkkenet.

Fakta om Offside og det nye projekt

  • Offside har siden 1990 givet socialt udsatte og psykisk sårbare mulighed for at blive en del af et aktivt og meningsfuldt fællesskab, hvor dyrkning af planter er i centrum.
  • Gennem hele året afholder Offside åbne workshops, hvor deltagerne for eksempel kan lære at fremstille æblemost, binde buketter, sætte og så frø.
  • Haverne ved Bispebjerg Hospital er bemandede mandag – torsdag kl. 9 til 15, men blomsterhaven er altid åben for interesserede.
  • Det nye projekt hedder ”Grønne broer mellem psykiatri, kommune og civilsamfund” og løber hele 2021.
  • Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstaden Psykiatri, Københavns Kommune og WeShelter.

Læs mere om Offside her: https://weshelter.dk/projekt/projekt-offside/

Følg Den Sociale Blomsterhave på facebook og Instagram.