fbpx
Nyt samarbejde: Frivilligindsats skal hjælpe udsatte i Brøndby

Nyt samarbejde: Frivilligindsats skal hjælpe udsatte i Brøndby

Mange udsatte og psykisk sårbare mennesker lever i ensomhed og uden for samfundets fællesskaber. Det gælder også udsatte og sårbare i Brøndby. Derfor skal frivillige netværksvenner fra den sociale organisation WeShelter være med til at sørge for, at flere i Brøndby kan få et godt liv i egen bolig.

Den 26. september 2023

Mennesker i udsathed har ofte få eller ingen relationer. Det betyder, at mange er ramt af ensomhed og står uden for samfundets fællesskaber. Dette er også tilfældet i Brøndby Kommune. Fra Brøndbyøster til Brøndby Strand bor mennesker med psykiske og sociale udfordringer alene i deres boliger og savner fællesskab og relationer. Ensomhedens greb er svært at vriste sig fri fra og spænder ben for et godt liv. Derfor skal frivillige netværksvenner fra WeShelter være med til at sikre, at hjemløse og udsatte mennesker i Brøndby får et godt liv i egen bolig. Indsatsen sker i tæt samarbejde med Multihuset i Brøndby kommune.

En indsats der virker
I mere end 10 år har frivillige netværksvenner i WeShelter støttet flere end 200 hjemløse og udsatte i København. Gennem venskab og ved at bygge bro til fællesskaber i lokalområdet har netværksvenner været med til at reducere ensomhed og øge mental sundhed i målgruppen. Det har medvirket til, at flere har forbedret deres livssituation. Direktør i WeShelter Ole Abildgaard Mikkelsen er derfor begejstret for, at frivillige netværksvenner kommer til Brøndby:

”130 års arbejde blandt mennesker i hjemløshed og udsathed har lært os, at et tag over hovedet ikke er nok. Mange mennesker i udsathed bor alene i deres boliger og savner fællesskab og relationer. Frivillige netværksvenner kan her spille en afgørende rolle, da de tilbyder en ligeværdig og autentisk relation uden løftede pegefingre eller pædagogisk dagsorden. Og netop det kan være forskellen mellem mistrivsel og et godt liv i egen bolig for mennesker i udsathed. Vi er derfor glade for, at frivillige netværksvenner skal støtte udsatte i Brøndby til bedre liv”.

Oplagt samarbejde
En undersøgelse fra 2022 af VIVE bekræfter, at ensomhed og social isolation er et udpræget problem blandt mennesker i udsathed. Udsatte har ofte en oplevelse af at stå uden for det brede fællesskab og samfundet generelt. I Brøndby Kommune er dette også virkeligheden. Derfor hilser man også Netværksvenner-indsatsen velkommen:

”Brøndby er et fantastisk sted at bo og er kendetegnet ved mange gode fællesskaber. Men vi ved også, at vi ligesom andre kommuner, har borgere, der ikke er en del af et fællesskab og måske også kæmper med et rusmiddelforbrug og psykiske vanskeligheder. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu indgår et samarbejde med WeShelter, så vi sammen skaber endnu bedre muligheder for at forbedre udsatte menneskers livssituation”, fortæller Maja Højgaard, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Fakta om Netværksvenner i Brøndby Kommune
Netværksvenner er et venskab mellem en frivillig og et menneske i hjemløshed eller udsathed. Vennepar matches efter interesser, værdier og behov og tager hensyn til køn og alder. WeShelter stiller entrébilletter til kulturinstitutioner og andre aktiviteter til rådighed. I Brøndby vil netværksvennepar bestå af brugere af Multihuset, som lever i udsathed og frivillige fra WeShelter. Samarbejdet om at udbrede frivillige netværksvenner til Brøndby Kommune er et led i projektet ”Flere skal have et godt liv i egen bolig”, hvor WeShelter skal udbrede netværksvenner-indsatsen til flere kommuner med støtte fra Augustinus Fonden.

Fakta om WeShelter
WeShelter arbejder med frivillige og lønnede kræfter for at gøre op med tre store samfundsproblemer: hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hvor de er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation.

WeShelter er en del af Fonden Missionen blandt Hjemløse og består af herbergerne Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby og Ungeherberget Sporsløjfen på Østerbro. Derudover driver vi aktivitets- og samværstilbuddene Pegasus, Offsides Sociale Haver og NABO Center Amager.

For yderligere information, kontakt:
Kasper Waale, kommunikationskonsulent i WeShelter, tlf.: +45 29 39 39 86, kw@weshelter.dk
Line Rønø Baun, kommunikationskonsulent i Brøndby Kommune, tlf.: +45 60 22 79 44, LIGUB@brondby.dk