fbpx
Hvordan oplever hjemløse på herberger Covid19-krisen?

Hvordan oplever hjemløse på herberger Covid19-krisen?

Ny Covid19-undersøgelse: Med støtte fra Augustinus Fonden undersøger WeShelter herbergsbeboeres oplevelser af nedlukningen.

Den 25. januar 2021

Da det danske samfund lukkede ned i 2020 på grund af Covid19, lukkede det sociale arbejde for de mest udsatte mennesker i Danmark på herberger og bosteder også ned. Sagsbehandleren kom ikke længere på besøg. Besøgene fra den frivillige besøgsven holdt op. Det socialpædagogiske personale arbejdede i nødberedskab. Venner, familie og netværk måtte ikke længere komme på besøg.

På WeShelters herberger, Kollegiet Gl. Køge Landevej for hjemløse i alderen 25 til 70 år, og RG60 for hjemløse unge i alderen 18 til 29 år, stormede Covid19-krisen også ind ad døren. Hverdagen er stadig ikke kommet tilbage. I december lukkede Danmark ned igen, og smitten begyndte at brede sig blandt hjemløse.

Men hvordan opleves Covid19-krisen på herbergerne? Med støtte fra Augustinus Fonden har WeShelter igangsat en undersøgelse, hvor beboernes, ansattes og frivilliges oplevelser under Covid19-krisen indsamles og analyseres.

”Skal vi lære af Covid19-krisen, så er det vigtigt at undersøge beboeres, ansattes og frivilliges oplevelser af nedlukningen. Oplevelserne er værdifulde, da de kan hjælpe os til at håndtere fremtidige nedlukninger og kriser bedre. Samtidig kan oplevelserne også bidrage til udvikling af det socialfaglige arbejde i hverdagen på den anden side af krisen. For eksempel ved at pege på nye arbejdsgange, som vi skal holde fast i. Eller ved at pege på de meningsfulde ting i hverdagen, hvis værdi først bliver tydelig, når de ikke længere finder sted. Derfor er vi meget taknemmelige for Augustinus Fondens støtte til undersøgelsen”, siger Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør i WeShelter.

Undersøgelsen er i gang

Undersøgelsen er tilrettelagt som en interviewundersøgelse, hvor beboere, frivillige og ansatte fortæller om deres oplevelser af nedlukningen. Fokus vil både være på det sociale liv på herberget, sociale vanskeligheder og afsavn og på nye muligheder skabt af nedlukningen. Den nye viden skal bruges til at gøre herbergerne bedre i stand til at håndtere nye nedlukninger. Herudover skal undersøgelsen give læring og inspiration til det generelle socialfaglige og frivillige arbejde på herberger i Danmark.

WeShelters analysekonsulent, antropolog Anna Tufte, satte undersøgelsen i gang i november 2020, hvor hun interviewede de første beboere. Siden da er Danmark igen lukket ned. Det påvirker selvfølgelig undersøgelsen, som dog fortsætter trods nedlukningen:

”Jeg var i fuld gang med at interviewe beboerne, da anden bølge af pandemien ramte os. Heldigvis har 2020 givet os god træning i hurtigt at omstille os. Det samme gælder for beboerne. Ligesom resten af samfundet taler sammen online, så er interviewene også rykket online – også dem med beboerne. Nu hvor pandemien igen er rykket tættere på, kommer minderne fra foråret også frem, og flere beboere fortæller motiveret om begge perioder. Det er positivt, selvom det selvfølgelig er på en trist baggrund”, fortæller Anna Tufte.

Vidensdeling på hjemløsefeltet

Når analysearbejdet er gennemført, vil resultater og erfaringer af undersøgelsen blive delt med aktører på det sociale område og hjemløsefeltet og også på weshelter.dk. På den måde håber vi, at viden kan komme flere hjemløse og udsatte til gavn.

”WeShelter har som strategisk mål at dele viden og fortællinger om livet, som det er på kanten af samfundet. Det gælder ikke mindst i en tid som denne, hvor hjemløse og udsatte er særligt ramte af pandemien. Vores håb er, at undersøgelsens resultater både kan være med til at skabe større forståelse for udsattes og hjemløses situation og meget gerne også være brugbare for kolleger andre steder i den sociale sektor”, fortæller Ole Abildgaard Mikkelsen.

Vi forventer at have alle interviews i hus i februar, hvorefter analysearbejdet kan igangsættes. Resultaterne af undersøgelsen forventes at være klar i foråret 2021.

Augustinus Fonden støtter undersøgelsen med 242.000 kr., som går til dataindsamling, analyse og videndeling.

For mere information om WeShelters herberger:

Kollegiet Gl. Køge Landevej i Valby – her bor mænd og kvinder i alderen 25 til 70 år, deres liv er ofte præget af betydeligt alkoholforbrug og komplekse sociale problemstillinger. Størstedelen er på overførelsesindkomst, lever alene og har intet eller begrænset netværk samt ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og foreningsliv. Der er 97 pladser på Kollegiet. Der er tale om et tilbud efter Servicelovens §107 og 110.

RG60 på Nørrebro. Her bor unge kvinder og mænd i alderen 18 til 29 år, som ofte har et højt forbrug af rusmidler, komplekse sociale problemer samt psykiske sygdomme. Mange har været anbragte som børn. Der er 24 pladser på herberget, som er et tilbud efter Servicelovens §110.