fbpx
Nyt initiativ skal hjælpe hjemløse og udsatte LGBT+ personer

Nyt initiativ skal hjælpe hjemløse og udsatte LGBT+ personer

Med støtte fra Oak Foundation Denmark skal WeShelter styrke mental sundhed og trivsel blandt hjemløse og udsatte LGBT+ personer gennem positive fællesskaber og etableringen af et netværk for fagpersoner samt et panel med udsatte LGBT+ personer

Den 16. august 2022

Udsatte LGBT+ personer er i de senere år blevet mere synlige i WeShelters arbejde på herberger og væresteder. Her fortæller de om psykisk mistrivsel, om ikke at have tætte relationer og om ikke at passe ind, når de har søgt hjælp og støtte på institutioner og tilbud. Beretningerne understøttes af erfaringer blandt fagpersoner i feltet i andre organisationer og sociale tilbud.

Derfor lancerer WeShelter med støtte fra Oak Denmark initiativet ”Øget mental sundhed og trivsel for udsatte LGBT+ personer”. Initiativet skal skabe positive fællesskaber for udsatte LGBT+ personer ved at tilbyde venskaber med frivillige LGBT+ personer. Det har også til hensigt at styrke viden og faglighed blandt fagpersoner og give stemme til hjemløse og udsatte LGBT+ personer. Det overordnede mål er at øge mental sundhed og trivsel blandt hjemløse og udsatte LGBT+ personer og styrke fagligheden i det sociale arbejde.

Behov for indsats

Undersøgelser viser, at udsatte LGBT+ personer i særlig høj grad kæmper med angst, depression, ensomhed, selvskade og selvmordsadfærd. LGBT+ personer har også hyppigere været til behandling hos en psykolog eller en psykiater end heteroseksuelle/ciskønnede personer. Udenlandsk forskning peger desuden på, at unge personer med LGBT+ baggrund er i særlig risiko for hjemløshed. Direktør i WeShelter Ole Abildgaard Mikkelsen ser derfor frem til at løse nogle af de udfordringer, hjemløse og udsatte LGBT+ personer kæmper med:

”LGBT+ personer i hjemløshed og udsathed lever alleryderst på kanten. Mange er uden for fællesskaberne, og der er desværre også dem, der udsættes for diskrimination og oplever manglende forståelse for deres særlige udfordringer i mødet med hjælpesystemet. Nogle oplever endda vold og krænkelser. Konsekvensen er, at uforholdsvis mange udsatte LGBT+ personer kæmper alene og alt for længe med deres psykosociale udfordringer. Jeg er derfor meget taknemlig for, at Oak Foundation Denmark har givet WeShelter mulighed for at sætte et nyt initiativ i søen, som vil bryde ensomhed og social isolation og styrke den mentale sundhed og trivsel for hjemløse og udsatte LGBT+ personer.”

Øget faglighed og stemme til målgruppen

Projekt ”Øget mental sundhed og trivsel for udsatte LGBT+ personer” skal udover at skabe positive en-til-en-relationer mellem udsatte og frivillige LGBT+ personer også styrke fagligheden blandt fagpersoner i feltet og give stemme til målgruppen. Begge dele er afgørende, hvis udsatte LGBT+ personer skal få den rette hjælp:

”Vi har et job at gøre på herberger, væresteder, krisecentre og andre tilbud for at styrke fagligheden og være mere inkluderende over for LGBT+ personer. Ellers risikerer vi, at de ikke får den hjælp, de har brug for. Samtidig skal vi sikre, at udsatte LGBT+ personer bliver hørt, så løsninger på deres

særlige udfordringer tager afsæt i deres egne erfaringer. Derfor vil vi oprette et netværk af fagpersoner for at styrke fagligheden blandt dem, der er i kontakt med målgruppen. Sideløbende vil vi etablere et brugerpanel med udsatte LGBT+ personer, så målgruppen bliver inddraget og involveret i arbejdet med at skabe bedre løsninger på deres udfordringer,” fortæller frivilligkonsulent Anita Damkjær Eriksen.

Fakta om ”Øget mental sundhed og trivsel for udsatte LGBT+ personer”

”Øget mental sundhed og trivsel for udsatte LGBT+ personer” gennemføres over en treårig projektperiode og er blevet til med støtte fra Oak Denmark, der har doneret 2,75 millioner kr. til projektet. 150 vennepar mellem udsatte og frivillige LGBT+ personer forventes at blive etableret i løbet af projektperioden. Der vil også blive oprettet et netværk bestående af fagpersoner inviteret fra andre organisationer og institutioner, som er i kontakt med hjemløse og udsatte LGBT+ personer. Netværket oprettes med henblik på erfarings- og vidensdeling for at styrke fagligheden i det sociale arbejde med LGBT+ personer. Der bliver også etableret et brugerpanel med 15-20 udsatte LGBT+ personer for at styrke brugerinddragelse- og involvering. Projektet indsamler viden og erfaringer, som kan danne grobund for eventuel videreførelse og udvidelse.

Fakta om WeShelter

WeShelter arbejder med frivillige og lønnede kræfter for at gøre op med tre store samfundsproblemer: hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Hvor de er værdige og kan træde ind i og bidrage til samfundets fællesskaber ved at erkende, udvikle og anvende egne ressourcer. Vi møder derfor det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret og med respekt for den enkeltes livssituation. WeShelter er en del af Fonden Missionen blandt Hjemløse.