fbpx

Hjemløsetælling: Antallet af hjemløse vokser ikke

Antallet af hjemløse er stagneret for første gang i 10 år. Der er dog stadig alt for mange, der står uden bolig.

Kurven er knækket: VIVEs kortlægning af antallet af hjemløse i Danmark 2019 er nu blevet offentliggjort. For første gang siden 2009 har der ikke været en stigning i antallet af mennesker i hjemløshed. Blandt de helt unge ser vi endda et lille fald.

»Tallene peger på, at den målrettede indsats over for de unge virker, men også, at det er meget vigtigt, at vi breder indsatsen ud, hvis vi vil vende udviklingen. Mennesker i hjemløshed slås ofte med komplekse problemer. Fra psykiske eller fysiske sygdomme til misbrug, og de har brug for omfattende, sammenhængende og langvarig støtte, hvis overgangen til egen bolig skal lykkes«, lyder det fra Lise Larsen, daglig leder i WeShelter.

For selvom det er en god nyhed, at antallet af hjemløse ikke vokser, viser kortlægningen samtidig, at antallet af midaldrende og ældre mennesker uden bolig stadig stiger og at flere hjemløse overnatter på gaden.

»Det er ikke nyt, at der en gruppe, hvor den politiske bevågenhed er mindre, og hvor vi endnu ikke formår at give den rette støtte«, fortæller Lise Larsen og fortsætter:

»Det er mennesker, der har brug for langsigtede indsatser og hjælp på en lang række parametre, og som samtidig lider under, at vi mangler små, billige boliger«.

Ifølge Lise Larsen skal den målrettede indsats derfor bredes ud, så den gælder alle hjemløse. Det betyder, at  der skal være én samlet indgang til hjælp for den enkelte, men også om, at der skal være støtte at finde hele vejen ud af hjemløshed.

»I WeShelter arbejder vi blandt andet for at skabe fællesskaber, der kan følge med, når man forlader herberget og skal finde på plads i en lejlighed igen. Som det ser ud i dag, har herbergerne begrænset mulighed for at følge mennesker, når de flytter ud, selvom vi ved, at overgangene kan være rigtig svære. Gennem vores frivillige projekter støtter vi borgerne i at finde tilbage til samfundet, men vi mangler muligheder for, at også vores herberger kan være med til at følge borgerne hele vejen ud i egen bolig«.