fbpx
Engagementschef til WeShelter (udløbet)

Engagementschef til WeShelter (udløbet)

WeShelter arbejder for at skabe bedre liv for mennesker i hjemløshed og udsathed i Danmark ved at bekæmpe tre store samfundsproblemer: Hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. For at styrke fundamentet for WeShelters arbejde søger vi nu en engagementschef, som kan sætte strategisk retning og udvikle WeShelters fundraising- og kommunikationsarbejde.

WeShelter har siden 1893 udført socialt arbejde med det mål, at mennesker i hjemløshed og udsathed kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Som WeShelters nye engagementschef skal du være med til at understøtte WeShelters økonomiske fundament ved at indsamle midler til kampen mod hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Og du skal være med til at formidle de mange historier om WeShelters arbejde.

Som engagementschef får du det ledelsesmæssige ansvar for kommunikation, marketing og fundraising. Hertil kommer ledelsesansvar for analyse, politik og projektudvikling. Du bliver leder for et team på lige nu fem personer, der arbejder med en bred portefølje af kommunikationsfaglige opgaver, fundraising, analyse og udviklingsprojekter. Det bliver din opgave at udstikke fælles retning, skabe klare rammer for opgaveløsningen, holdånd og arbejdsglæde – i teamet og på tværs af arbejdsfællesskabet. Du refererer til WeShelters direktør.

Arbejds- og ansvarsområder

 • Ledelse af fundraising- og kommunikationsindsatsen. Du kommer til at stå i spidsen for et team af fagligt stærke medarbejdere.
 • Ansvar for at nå indsamlingsmålene. Det gælder støtte fra privatpersoner, fonde og virksomheder. Du skal derfor have skabt dokumenterede resultater, have kommerciel sans og viden om forretningsvilkårene i en indsamlingsorganisation.
 • Udvikle virksomhedssamarbejder og løfte indsamlingsarbejdet fra privatpersoner.
 • Lede og organisere en træfsikker intern og ekstern kommunikation med øje for målgrupperne og WeShelters forskellige interessenter.
 • Bidrage til ledelses- og organisationsudvikling. Du skal derfor understøtte gennemførelse af beslutninger og smidig opfølgning på projekter og opgaver.

Du har arbejdet med kommunikation og fundraising, formentlig hos en NGO, indsamlings- eller interesseorganisation. Måske har du uddannelsesmæssig baggrund indenfor marketing eller kommunikation, men det er ikke det vigtigste for os. Det er derimod dit personlige drive, engagement og ønske om at anvende din faglighed til at gøre en forskel for mennesker i udsathed.

Vi leder efter dig, der

 • er strategisk og kan hjælpe os med at prioritere i de mange opgaver. Du er beslutningsstærk, handlekraftig og resultatorienteret.
 • kan skabe engagement og opbakning fra fonde, virksomheder og privatpersoner.
 • har et kommercielt mindset, og har en klar fornemmelse for, hvordan WeShelter skal engagere omverdenen i kampen for at skabe bedre liv for mennesker i hjemløshed og udsathed.
 • har dokumenteret erfaring med fundraising og kan opstille KPI’er og mål for indsatsen.
 • er en inddragende leder med en stærk etisk sans og personlig såvel som professionel integritet.
 • formentlig har minimum nogle års erfaring med personaleledelse. Og har en sikker hånd om fagligheden, sætter rammer og mål for arbejdet og giver nær og motiverende ledelse.
 • kan indgå i en mindre tre-personers ledergruppe, som har en flad ledelsesstruktur og arbejder med en anerkendende og tillidsfuld tilgang til ledelse.
 • selv kan tage fat og være udførende på fundraising- og kommunikationsindsatser – også på sociale medier.
 • har en åben, anerkendende og inkluderende ledelsesstil.

Hvis du har erfaring med politik og interessevaretagelse, selveje-området og den frivillige verden, vil det være et plus.

WeShelter som din nye arbejdsplads

 • Hvis du bliver en del af WeShelter, så lover vi dig en arbejdsplads med:
 • høj grad af mening og hvor den konkrete forskel, som vi sammen gør, er tydelig.
 • samarbejde med dygtige kolleger med andre fagligheder end din, der alle går på arbejde for i fællesskab at gøre en forskel.
 • stor indflydelse på udførelsen af dine arbejdsopgaver.
 • vægt på udvikling, vækst og forandring på et fundament af værdier og tradition.
 • vægt på faglig sparring, eftertanke og feedback.
 • korte beslutningsgange og kort vej fra idé til handling.
 • ledelse baseret på tillid og inddragelse.
 • gode arbejdsvilkår med mulighed for sundhedsforsikring, hjemmearbejde og en løn, som cirka svarer til lønnen i det offentlige.

Vi forventer opstart senest 1. marts 2024.

Din daglige arbejdsplads vil til en start være på WeShelters sekretariat på Gl. Køge Landevej i Valby. Vi er efterhånden vokset ud af lokalerne, så vi kigger efter nye kontorlokaler i København. Der vil også være møder og aktiviteter på sociale tilbud i København og andre steder i hovedstaden og på Sjælland. Der vil indimellem være aften- og weekendarbejde.

Ansøgningsfristen er fredag d. 12. januar 2024 kl. 12, men vent ikke med at sende din ansøgning til nytjob@weshelter.dk sammen med dit CV.

Skriv venligst ”Engagementschef” i emnefeltet.

Vi forventer at afholde 1. runde af samtaler onsdag d. 17. januar 2024.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Ole Abildgaard Mikkelsen, tlf. 51926100 eller på om@weshelter.dk

Ekstern fundraisingkonsulent Christian Sophus Ehlers assisterer i rekrutteringen og kan kontaktes på tlf. 26717884, Ehlers@ChristianSophus.dk