fbpx
Bliv frivillig leder i en social madklub

Bliv frivillig leder i en social madklub

Har du har en leder gemt i maven, og brænder for at bekæmpe ensomhed blandt socialt udsatte, så bliv frivillig leder i WeShelter!

Motiveres du af at skabe gode rammer, drive udviklingsprocesser, fremme samarbejde og koordinere aktiviteter? Og har du samtidig lyst til at indgå i et fællesskab med andre frivillige, hvor I sammen skaber positive og meningsfulde fællesskaber for udsatte mennesker med måltidet som omdrejningspunkt? Så er du måske én af vores nye frivillige madklubledere!

Hvad er en social madklub?

I WeShelters sociale madklubber bekæmper vi ensomhed og social isolation blandt mennesker i en udsat position ét måltid ad gangen! Det gør vi ved at give adgang til et positivt fællesskab, hvor frivillige og deltagere mødes om madlavning og nyder et dejligt måltid mad sammen.  Alle – deltagere såvel som frivillige – bidrager med det, de nu kan. Fællesskab og relationer er nøgleord i alle vores sociale madklubber, og som frivillig skal du derfor ikke kun kunne lide at lave mad – det er mindst lige så vigtigt, at du kan lide at møde andre mennesker og er god til at invitere ind i fællesskabet.

Madklubberne er etableret på bl.a. herberger og væresteder, og målgruppen er mennesker, der i en kortere eller længere periode har sociale, psykiske eller rusmiddelrelaterede problemer inde på livet. Mange har også erfaring med hjemløshed. Stort set alle oplever ensomhed og savner fællesskab med andre. Du kan gøre en kæmpe forskel som frivillig i de sociale madklubber blot ved at tilbyde dit selskab.

Ansvarsområder og kerneopgaver som frivillig madklubleder

Som frivillig leder i en social madklub har du en todelt rolle: Du er først og fremmest en del af det hold af 6-8 frivillige, som er ansvarlige for den specifikke madklub, du tilknyttes. Her indgår du i madklubbens aktiviteter på lige fod med de øvrige frivillige én aften hver 14. dag, hvor I mødes og laver mad i fællesskab med madklubbens deltagere.

Derudover har du som frivillig leder en række særlige opgaver, hvorigennem du bidrager til at understøtte trivsel i frivilliggruppen samt drift og udvikling af madklubben. Der vil fx være opgaver i forbindelse med:

 • Rekruttering og oplæring af nye frivillige
 • Frivilligpleje og trivsel fx gennem afholdelse af kvartalsvise netværksmøder samt løbende sparring og støtte til de øvrige frivillige
 • Tværfagligt samarbejde med personalet/ledelsen på matriklen
 • Indsamling af data og informationer til brug for årlige statistikker og afrapporteringer

Der er to frivillige ledere i hver madklub, som deles om ansvar og opgaver.

Vi forventer, at du som frivillig madklubsleder:

 • er moden, stabil, tålmodig og har en vis grad af livserfaring
 • er god til at holde overblik og har sans for koordinering
 • er initiativrig og ansvarsfuld
 • er tillidsvækkende, inkluderende og god til at skabe relationer
 • kan lide at indgå i fællesskaber med andre mennesker og motiveres af at udvikle en frivilligindsats, som er meningsfuld for både deltagere og frivillige
 • er god til at motivere andre
 • kan bruge 3 timer hver anden uge som frivillig i madklubben + ca. 4 timer ekstra pr. måned til opgaver, der relaterer sig til rollen som madklubleder
 • har lyst og energi til at engagere dig som frivillig i minimum et år frem, da dit arbejde handler om relationer (til både frivillige og deltagere), som opbygges over tid

 Vi kan tilbyde dig:

 • Et givende frivilligjob, hvor du er med til at nedbryde isolation og ensomhed blandt nogle af de mest udsatte mennesker i vores samfund
 • Ledererfaring som du vil kunne trække på i dit professionelle virke ved siden af WeShelter
 • Kompetenceudvikling gennem introduktionskursus og løbende opkvalificerende fyraftensmøder og kurser
 • Netværk med andre frivillige ledere
 • Løbende sparring og og vejledning
 • Mulighed for at indgå i et fællesskab med over 200 motiverede frivillige, som alle bidrager til WeShelters vigtige arbejde med at bekæmpe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel

Her har vi sociale madklubber:

NABO Center Amager i København. NABO er et socialpsykiatrisk værested. Vi mødes i madklubben tirsdage fra kl. 16.00 til ca. 19.15.

Ungeherberget Sporsløjfen på Østerbro i København. Sporsløjfen er et herberg for hjemløse unge mellem 18-30 år. Vi mødes i madklubben onsdage fra kl. 17.00 til ca. 20.15.

Pegasus på Enghavevej i København. Pegasus er et mindre socialpsykiatrisk værested. Madklubben afholdes onsdage fra kl. 17.00 til ca. 20.15.

Café Klare på Vesterbro i København. Café Klare er en natcafé for hjemløse og udsatte kvinder. Vi mødes i madklubben onsdage fra kl. 17.00 til ca. 20.15.

Kollegiet Gl. Køge Landevej. Kollegiet er et herberg for hjemløse mænd over 25 år. Vi mødes i madklubben onsdage fra kl. 17 til ca. 20.15.

Ansgarkirken i Nordvest. Frivillige og mennesker fra lokalområdet mødes og laver mad sammen. Madklubben mødes torsdage fra kl. 16.30 til ca. 19.45.

De skæve boliger Toften i Brønshøj. Vi mødes i madklubben torsdage fra kl. 17.00 til ca. 20.15.

De skæve boliger Hammelstrupvej i København SV. Vi mødes i madklubben torsdage fra kl. 17.00 til ca. 20.15.

Lyder det som noget for dig?

Så send os en ansøgning på kbh.madklub@weshelter.dk!

Skriv lidt om dig selv, dine erfaringer og ikke mindst din motivation for at være frivillig madklubleder i en af WeShelters sociale madklubber.

Du er også velkommen til at skrive, eller kontakte Kiwie eller Gry, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Gry Krath Johansen
Projektkonsulent

Kiwie Winther (på barsel)
Udviklingskonsulent