fbpx
Hjemløse unge får ekstra støtte i overgangen til egen bolig

Hjemløse unge får ekstra støtte i overgangen til egen bolig

Ny indsats: Hjemløse unge, som er tidligere anbragte, er ekstra sårbare, når de flytter i egen bolig. Socialstyrelsen støtter indsatsen.

Den 3. februar 2021

I Danmark mangler knap 2.000 unge et sted, de kan kalde deres hjem. Op mod halvdelen af hjemløse unge, der bor på herberg, har været anbragte udenfor hjemmet som børn. Som anbragt har de unge oplevet svigt og flytninger tidligt i deres liv. De har oplevet sociale myndigheder tage kontrol over deres liv, og de har følt sig magtesløse. Disse oplevelser i bagagen er medvirkende til, at de unge er endt i en udsat position, der for nogle resulterer i hjemløshed. For hjemløse unge, der har været anbragte, er overgangen fra herberg til egen bolig derfor en sårbar situation i et udsat liv, som kræver ekstra støtte.

Med støtte fra Socialstyrelsen kan WeShelters ungeherberg RG60 og Københavns Kommune udvikle ny målrettet indsats, som netop skal styrke hjemløse unge i overgangen til egen bolig.

Tillid er nøglen

På ungeherberget RG60 bor 24 unge i alderen 18-30 år, og her ser forstander Thommi Nielsen, hvordan overgangen fra herberg til egen bolig er særlig kritisk for de unge, som tidligere har været anbragte:

”Vi oplever, at mange unge på RG60, har det svært, når de flytter i egen bolig. Særligt unge, der har erfaring med anbringelser, kan være præget af mistillid til systemet. Det betyder, at en stor andel af dem er skeptiske i forhold til at tage imod kommunal hjælp, og i nogle tilfælde helt fravælger hjælpen. Det gør overgangen fra herberg til egen bolig vanskelig og de unge ekstra skrøbelige. Med denne målrettede indsats får vi netop mulighed for at øge den socialfaglig støtte til den unge, også efter overgangen til egen bolig. Vi kan hjælpe den unge, ved at bygge bro til den kommunale bostøtte, der skal sikre den unge lander godt i egen bolig, og skabe den tillidsfulde relation, som er så afgørende”, fortæller Thommi Nielsen, forstander på ungeherberget RG60.

Udover brobygning til den kommunale bostøtte omfatter projektet også, at de ansatte på ungeherberget bliver klædt bedre på til arbejdet med tidligere anbragte unge gennem ny viden og opkvalificering.

Sociale madklubber og økonomisk rådgivning

Et andet vigtigt element i projektet er inddragelse af frivillige og civilsamfundet, som er med til at styrke den unges sociale kompetencer og økonomiske overblik og handlerum, hvilket er essentiel for, at de unge kan få et godt liv i egen bolig.

“Det er vigtigt, at vi udvikler den unges personlige og sociale færdigheder. Her spiller frivillige i WeShelters sociale madklubber en afgørende rolle. Madklubben er et trygt øverum, hvor de unge får mulighed for at træne basale færdigheder som indkøb og madlavning i fællesskab med andre mennesker. Her styrkes den unges selvtillid i at begå sig i sociale relationer – og det øgede selvværd øger sandsynligheden for, at den unge opsøger nye fællesskaber udenfor herberg og stofbrugsmiljøet – og det bygger bro til uddannelse og arbejdsmarkedet”, forklarer Lise Larsen, organisationskonsulent hos WeShelter og projektleder for indsatsen.

Udover de sociale madklubber får den hjemløse unge økonomisk rådgivning, som også er en frivilligdreven aktivitet i WeShelter. Det overordnede formål med den økonomiske rådgivning er at øge den unges bevidsthed om sin økonomiske situation og juridiske rettigheder samt omlægge gæld, hvis muligt. Den unge vil også have mulighed for at benytte rådgivningen, efter overgangen til egen bolig.

Socialstyrelsen har givet i alt 3.031.250 kr. til projektet i perioden 1.november 2020 til og med 31. december 2023.

Fakta:

  • Herberget RG60 er et §110 tilbud, der siden 2007 har fungeret som hjemløseboform for unge i alderen 18-30.
  • I 2019 var der 6.431 hjemløse mennesker i Danmark. Af dem er omkring 1.920 personer hjemløse unge ml.18-29 år (Hjemløshed i Danmark, VIVE).
  • Hver tiende ung, der har været anbragt i barndommen, bliver registreret i hjemløshed, når de er mellem 18 og 24 år. Det gælder derimod kun en halv procent blandt ikke anbragte unge. Samlet set er det cirka hver tredje af de unge i hjemløshed, der har haft en anbringelse i barndommen (Hjem til Alle alliancen).

 

WeShelters frivilligaktiviteter:

Sociale madklubber

Økonomisk rådgivning