fbpx

Rapport: Øget ensomhed blandt herbergsbeboere efter covid-19

Begrænsede fællesskaber under nedlukningen har øget ensomhed og isolation for hjemløse herbergsbeboere, der i forvejen lever på kanten.

Rapport: Øget ensomhed  blandt herbergsbeboere efter covid-19

Den 02. juli 2021

Under Covid19-krisen har restriktioner og periodevise nedlukninger været en kendsgerning. Det gælder også på landets herberger for hjemløse. Her bor hjemløse, som ofte lever med psykisk sygdom, rusmidler og sociale vanskeligheder. Under nedlukningen er beboeres kontakt til hinanden, til ansatte og frivillige blevet udfordret af afstandskrav. Det har blandt andet har gjort, at sagsbehandlere ikke har kunnet komme på besøg som før og rusmiddelbehandling er blevet afholdt online.

Men hvordan har hjemløse beboere på herberger oplevet og håndteret disse forandringer?

En ny undersøgelse fra WeShelter viser, at begrænset social kontakt og adgang til fællesskaber har øget ensomhed og social isolation blandt beboere.

”Hjemløse på herberger er blandt de mest udsatte i Danmark. Under nedlukningen har mange været hæmmet af en begrænset adgang til at være med i fællesskaber. Det gælder både fællesskaberne med de andre beboere og fællesskabet i det omkringliggende samfund. Det har bidraget til øget ensomhed og social isolation blandt en gruppe mennesker, der i forvejen lever yderst på kanten med få sociale relationer og uden for samfundets fællesskaber”, fortæller WeShelters direktør Ole Abildgaard Mikkelsen.

Rapporten peger også på andre aspekter af Covid19-krisen. Nogle beboere har fundet ro og tid til positive forandringer. Andre har oplevet, at deres erfaringer med hjemløshed, udsathed og kaos har rustet dem til at tilpasse sig tilværelsen under krisen. Nogle har øget deres forbrug af rusmidler, da rusmiddelbehandlingen ikke har kunnet opretholdes med samme effekt, mens andre har reduceret deres forbrug, da adgangen til rusmidler og fællesskaberne omkring dem er blevet besværliggjort.

 

Opmærksomhed på at give den rette støtte

Undersøgelsen har et anvendelsesorienteret sigte. Derfor følges undersøgelsens resultater op af en række opmærksomhedspunkter, som er målrettet ansatte, frivillige og ledere på herberger. Opmærksomhedspunkterne tager udgangspunkt i beboernes oplevelser under krisen og peger på steder, hvor ansatte, frivillige og ledere skal gøre en særlig indsats for at gøre en forskel for beboere på herberger.

”Efter nedlukningen er mange beboeres behov for støtte ændret. Nogle har behov for støtte til at genoptage kontakt til nære relationer eller til at håndtere psykisk mistrivsel, som er opstået eller forværret under krisen. Andre har i højere grad brug for støtte til at fortsætte i et positivt spor. Det kan være at understøtte dem, som har begrænset deres forbrug af rusmidler, eller dem som har fundet motivation til at genoptage eller påbegynde en uddannelse”, udtaler Ole Abildgaard Mikkelsen.

Tak til de beboere, ansatte, frivillige og ledere, som har deltaget i undersøgelsen. Tak også til Augustinus Fonden for at gøre undersøgelsen mulig.

Fakta om rapporten

  • Rapporten bygger på kvalitative interviews med 28 herbergsbeboere samt 20 ansatte, frivillige og ledere på ungeherberget RG60 og herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej.
  • Interviewene blev udført i perioden november 2020 til april 2021.
  • Undersøgelsen er finansieret af Augustinus Fondens akutpulje til sociale indsatser under covid-19-krisen.

Download 2-siders hæfte med hovedresultater (PDF)

Download hele undersøgelsesrapporten (PDF)

 

Pressekontakt

Direktør Ole Abildgaard Mikkelsen, 51 92 61 00, om@weshelter.dk

Kommunikationsmedarbejder Kasper Waale, 29 39 39 86, kw@weshelter.dk